ปัญหา Joomla 1.5 com_media upload Error Object doesn't support Javascript

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ปัญหา Joomla 1.5 com_media upload Error Object doesn't support Javascript

ปัญหา Joomla 1.5 com_media upload Error Object doesn't support Javascript

by mindphp » 08/03/2011 11:15 pm

เจอปัญหา
ปัญหา Joomla 1.5 com_media upload Error Object doesn't support Javascript
เพราะ ใช้ mootools 1.2.4 + Ajax ทำให้ มีผลกับ com_media กับ IE ที่ Frontpage

วิธีแก้ Object doesn't support
ต้องเขียน function ตอนที่คลิกรูปเพื่อใส่รูปลงใน text editor ใหม่
administrator\components\com_media\views\images\tmpl\dufault.php

Code: Select all

// เพิ่ม function javascript นี้ลงไป
function insertImage(editor)
{
		extra = '';
		// Get the image tag field information
		var url					= document.getElementById("f_url").value; // $("f_url");
		var alt					= document.getElementById("f_alt").value;;	// $("f_alt");
		var align				= document.getElementById("f_align").value;;	 //$("f_align");
		var title				= document.getElementById("f_title").value;;	//$("f_title");
		var caption		= document.getElementById("f_title").value;;		// $("f_caption");
		
		if (url != '') {
			// Set alt attribute
			if (alt != '') {
				extra = extra + 'alt="'+alt+'" ';
			} else {
				extra = extra + 'alt="" ';
			}
			// Set align attribute
			if (align != '') {
				extra = extra + 'align="'+align+'" ';
			}
			// Set align attribute
			if (title != '') {
				extra = extra + 'title="'+title+'" ';
			}
			// Set align attribute
			if (caption != '') {
				extra = extra + 'class="caption" ';
			}

			var tag = "<img src=\""+url+"\" "+extra+"/>";
		}

		window.parent.jInsertEditorText(tag, editor);
		window.parent.document.getElementById('sbox-window').close();
		return false;

		}
แก้ไขปุ่ม insert เดิมด้วย function insertImage ที่เราสร้างขึ้นมาเองแทนจะได้ค่า

Code: Select all

<button type="button" onclick="insertImage('<?php echo $_GET['e_name'];?>')"><?php echo JText::_('Insert') ?></button>

Top