ปัญหา phpbb3 Language file ./language//common.php couldn't be opened

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ปัญหา phpbb3 Language file ./language//common.php couldn't be opened

ปัญหา phpbb3 Language file ./language//common.php couldn't be opened

by mindphp » 24/11/2011 12:53 am

ปัญหา phpbb3
Language file ./language//common.php couldn't be opened

ปัญหามาจาก ไม่มี ค่า default_lang ใน ตาราง config
ให้เพิ่มเข้าไปเช่นเราใช้ ภาษาไทย
INSERT INTO `phpbb3_config` (`config_name`, `config_value`, `is_dynamic`) VALUES
('default_lang', 'th', 0)

Top