ปัญหา Fatal error: Class 'JModelLegacy' & Fatal error: ในการอัพเกรด Joomla ด้วย

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ปัญหา Fatal error: Class 'JModelLegacy' & Fatal error: ในการอัพเกรด Joomla ด้วย

ปัญหา Fatal error: Class 'JModelLegacy' & Fatal error: ในการอัพเกรด Joomla ด้วย

by mindphp » 02/07/2012 8:11 pm

ปัญหา Fatal error: Class 'JModelLegacy' & Fatal error: ในการอัพเกรด Joomla ด้วย Jupgrade

วิธีแก้
แก้ไขไฟล์
/jupgrade/installation/models/configuration.php
ค้นหา

Code: Select all

class JInstallationModelConfiguration extends JModelLegacy
เปลี่ยนเป็น

Code: Select all

jimport('joomla.application.component.model');
class JInstallationModelConfiguration extends JModel

แก้ไขไฟล์
/jupgrade/installation/models/database.php
ค้นหา

Code: Select all

class JInstallationModelDatabase extends JModelLegacy
เปลี่ยนเป็น

Code: Select all

jimport('joomla.application.component.model');
class JInstallationModelDatabase extends JModel

Top