ปัญหาเข้า phpmyadmin บน Server ไม่ได้

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ปัญหาเข้า phpmyadmin บน Server ไม่ได้

Re: ปัญหาเข้า phpmyadmin บน Server ไม่ได้

by tsukasaz » 18/12/2012 11:01 am

:like: ขอบพระคุณครับ

Re: ปัญหาเข้า phpmyadmin บน Server ไม่ได้

by mindphp » 18/12/2012 10:25 am

ปัญหาเกิด จาก function eregi ใน php เวอร์ชั่น 5.3 เป็นต้นมาเค้าได้ยกเลิก ไป
วิธีแก้คือต้องอัพเกรด phpMyadmin ใน Server

ปัญหาเข้า phpmyadmin บน Server ไม่ได้

by tsukasaz » 18/12/2012 10:06 am

ปัญหาเข้า phpmyadmin บน Server ไม่ได้ ขึ้น Error ด้านล่างครับ

Code: Select all

in ./libraries/select_lang.lib.php#147
Function eregi() is deprecated

Backtrace

./libraries/select_lang.lib.php#147: eregi()
./libraries/select_lang.lib.php#81: PMA_langDetect(
string th-th,
integer 1,
)
./libraries/select_lang.lib.php#361: PMA_langCheck()
./libraries/common.inc.php#560: require_once(./libraries/select_lang.lib.php)
./index.php#34: require_once(./libraries/common.inc.php)

Top