ปัญหาการติดตั้ง magento There has been an error processing your request

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ปัญหาการติดตั้ง magento There has been an error processing your request

Re: ปัญหาการติดตั้ง magento There has been an error processing your request

by mindphp » 08/06/2015 9:00 pm

ศึกษา magento เพิ่มเติมที่หมวดนี้
https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=158

Re: ปัญหาการติดตั้ง magento There has been an error processing your request

by thongchai » 04/03/2013 7:31 pm

ครับ ผมแก้ไขแล้วครับ ตั้งค่าใน local.xml

แต่มันขึ้นว่า There has been an error processing your request
dbModel read resource does not implement Zend_Db_Adapter_Abstract

ผมลองค้นในอินเตอร์เน็ต เค้าบอกให้เคลียร์ cache ก็เคลียร์แล้ว และกำหนด permission cache กับ var เป็น 777 ผมก็ตั้งแล้ว ติดตั้งยากจังครับ

Re: ปัญหาการติดตั้ง magento There has been an error processing your request

by mindphp » 04/03/2013 5:50 pm

SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)

user password ของฐานข้อมูลไม่ถุกต้องครับ
ได้แก้ ชือและ รหัสเป็น ค่าที่ได้ จาก Host หรือ ยัง

Re: ปัญหาการติดตั้ง magento There has been an error processing your request

by thongchai » 04/03/2013 5:32 pm

ครับเพิ่มโฟลเดอร์ tmp แล้วทำเป็น 777 แล้วครับ และแก้ไฟล์เป็น local.xml แล้วครับ ปัญหาที่พบคือ
There has been an error processing your request
SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)

Trace:
#0 path magento/lib/Zend/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(96): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->_connect()
#1 path magento/lib/Varien/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(313): Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql->_connect()
#2 path magento/lib/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(459): Varien_Db_Adapter_Pdo_Mysql->_connect()
#3 path magento/lib/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('SET NAMES utf8', Array)
#4 path magento/lib/Varien/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(419): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('SET NAMES utf8', Array)
#5 path magento/app/code/core/Mage/Core/Model/Resource.php(169): Varien_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query('SET NAMES utf8')
#6 path magento/app/code/core/Mage/Core/Model/Resource.php(110): Mage_Core_Model_Resource->_newConnection('pdo_mysql', Object(Mage_Core_Model_Config_Element))
#7 path magento/app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Db/Abstract.php(320): Mage_Core_Model_Resource->getConnection('core_write')
#8 path magento/app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Db/Abstract.php(350): Mage_Core_Model_Resource_Db_Abstract->_getConnection('write')
#9 path magento/app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Db/Abstract.php(335): Mage_Core_Model_Resource_Db_Abstract->_getWriteAdapter()
#10 path magento/app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Cache.php(53): Mage_Core_Model_Resource_Db_Abstract->_getReadAdapter()
#11 path magento/app/code/core/Mage/Core/Model/Cache.php(455): Mage_Core_Model_Resource_Cache->getAllOptions()
#12 path magento/app/code/core/Mage/Core/Model/Cache.php(497): Mage_Core_Model_Cache->_initOptions()
#13 path magento/app/code/core/Mage/Core/Model/App.php(1183): Mage_Core_Model_Cache->canUse('config')
#14 path magento/app/code/core/Mage/Core/Model/Config.php(414): Mage_Core_Model_App->useCache('config')
#15 path magento/app/code/core/Mage/Core/Model/Config.php(294): Mage_Core_Model_Config->_canUseCacheForInit()
#16 path magento/app/code/core/Mage/Core/Model/App.php(413): Mage_Core_Model_Config->loadModulesCache()
#17 path magento/app/code/core/Mage/Core/Model/App.php(343): Mage_Core_Model_App->_initModules()
#18 path magento/app/Mage.php(683): Mage_Core_Model_App->run(Array)
#19 path magento/index.php(87): Mage::run('', 'store')
#20 {main}
magento.gif
magento.gif (92.75 KiB) Viewed 2403 times

Re: ปัญหาการติดตั้ง magento There has been an error processing your request

by mindphp » 02/03/2013 8:13 pm

ลองตามนี้
เข้าไปที่ "/public_html/errors"
หาไฟล์
local.xml.sample
เปลี่ยนชื่อเป็น
local.xml.

แล้วเช็คที่ root มี folder "tmp" หรือยัง
และ เป็น 777 หรือยัง

Re: ปัญหาการติดตั้ง magento There has been an error processing your request

by thongchai » 27/02/2013 7:38 pm

ลองแก้ไขแล้วครับ ก็ยังขึ้นว่า There has been an error processing your request
ผมกำหนด permission แล้วนะครับ

Re: ปัญหาการติดตั้ง magento There has been an error processing your request

by docman » 24/04/2012 2:41 pm

กลับไปที่หน้าที่กรอก user name
แล้วติ๊ก ช่อง Enable Charts ออก
ให้เลือกเฉพาะช่อง Use Web Server (Apache) Rewrites

Re: ปัญหาการติดตั้งmagento

by docman » 24/04/2012 2:32 pm

ผิดพลาดหลังจากการกรอก user name
กรอกเสร็จก็ขึ้นข้อความดังรูป

Top