เขียน script ช่วยติดตั้ง wkhtmltopdf บน CentOS

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เขียน script ช่วยติดตั้ง wkhtmltopdf บน CentOS

Re: เขียน script ช่วยติดตั้ง wkhtmltopdf บน CentOS

by mindphp » 13/06/2019 2:11 pm

ติดตั้ง Font Thai สำหรับ wkhtmltopdf บน CentOS
viewtopic.php?f=27&t=57530&p=154374#p154374

Re: เขียน script ช่วยติดตั้ง wkhtmltopdf บน CentOS

by mindphp » 09/06/2019 4:57 pm

เมื่อติดตั้งเสร็จ ทดสอบ กว่าการติดตั้งสมบูรณ์ หรือไม่ด้วยคำสั่ง

Code: Select all

wkhtmltoimage -V
ผลที่ได้
wkhtmltoimage 0.12.5 (with patched qt)
หรือ

Code: Select all

wkhtmltopdf -V
ผลที่ได้
wkhtmltopdf 0.12.5 (with patched qt)
ถ้าผลที่ได้ ตามตัวอย่างแสดงว่า เครื่องเราพร้อมใช้งาน wkhtmltopdf แล้ว

เขียน script ช่วยติดตั้ง wkhtmltopdf บน CentOS

by mindphp » 09/06/2019 4:51 pm

สร้างไฟล์ install_wkhtmltopdf.sh ด้วยโค้ดด้านล่างนี้

Code: Select all

yum install -y libpng
yum install -y libjpeg
yum install -y openssl
yum install -y icu
yum install -y libX11
yum install -y libXext
yum install -y libXrender
yum install -y xorg-x11-fonts-Type1
yum install -y xorg-x11-fonts-75dpi

wget https://downloads.wkhtmltopdf.org/0.12/0.12.5/wkhtmltox-0.12.5-1.centos7.x86_64.rpm

rpm -Uvh wkhtmltox-0.12.5-1.centos7.x86_64.rpm
เสร็จแล้ว ทำให้ไฟล์รันได้ด้วยคำสั่ง

Code: Select all

chmod +x install_wkhtmltopdf.sh

Top