สำรองฐานข้อมูล backup DataBase Mysql ด้วย คำสั่ง mysqldump ได้ทั้งก้อนสำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: สำรองฐานข้อมูล backup DataBase Mysql ด้วย คำสั่ง mysqldump ได้ทั้งก้อนสำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่

Re: backup ฐานข้อมูล Mysql ด้วย คำสั่ง mysqldump

by mindphp » 30/07/2019 12:39 pm

restore Mysql ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
https://www.mindphp.com/developer/21-sq ... mmand.html

Re: backup ฐานข้อมูล Mysql ด้วย คำสั่ง mysqldump

by mindphp » 05/01/2018 5:47 am

ทำเป็นบทความไว้ที่
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8% ... mmand.html

Re: backup ฐานข้อมูล Mysql ด้วย คำสั่ง mysqldump

by mindphp » 13/11/2010 6:04 pm

ถ้าต้องการ ให้ ต้อง restore ไม่หยุดการทำงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ขึ้น ให้ใส่
options
--force
เข้าไปด้วย จะได้

Code: Select all

#mysql -uroot -pPASSWORD --force database_name < database_name.sql

Re: backup ฐานข้อมูล Mysql ด้วย คำสั่ง mysqldump

by mindphp » 20/10/2010 11:10 am

ได้ครับ mysqldump มีให้ใช้ทุก OS มันเป็นส่วนหนึ่งของ Mysql ครับ

Re: backup ฐานข้อมูล Mysql ด้วย คำสั่ง mysqldump

by genocideaon » 20/10/2010 10:53 am

ใช้กับ window ได้ป่าวคัฟ

สำรองฐานข้อมูล backup DataBase Mysql ด้วย คำสั่ง mysqldump ได้ทั้งก้อนสำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่

by mindphp » 20/10/2010 3:13 am

backup ฐานข้อมูล Mysql ด้วย คำสั่ง mysqldump สำหรับ
Ubuntu รูปแบบ

Code: Select all

# mysqldump [options] db_name [tables]
# mysqldump [options] --databases db_name1 [db_name2 db_name3...]
# mysqldump [options] --all-databases
ตัวอย่างการใช้ BackUp

Code: Select all

#mysqldump -u root -p database_name > database_name.sql
ตัวอย่าง Restore

Code: Select all

#mysql -uroot -pPASSWORD database_name < database_name.sql

Top