วิธีแก้ปัญหา เข้า phpMyadmin ไม่ได้หลังจากติดตั้ง xampp - New XAMPP security concept:

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีแก้ปัญหา เข้า phpMyadmin ไม่ได้หลังจากติดตั้ง xampp - New XAMPP security concept:

Re: วิธีแก้ปัญหา เข้า phpMyadin ไม่ได้หลังจากติดตั้ง xampp - New XAMPP security concept:

by mindphp » 03/03/2017 5:40 am

วิธีแก้ไข
เปิดไฟล์ httpd-xampp.conf เพื่อแก้ไข ด้วยคำสั่ง

Code: Select all

nano /opt/lampp/etc/extra/httpd-xampp.conf
แก้ไข ส่วนของ <Directory "/opt/lampp/phpmyadmin"> เป็นค่าตามด้านล่างนี้

Code: Select all

<Directory "/opt/lampp/phpmyadmin">
    AllowOverride AuthConfig Limit
    Order allow,deny
    Require all granted
    Allow from all
</Directory>
Save และ restart xampp

Code: Select all

/opt/lampp/lampp restart
ทดลองเข้า phpmyadmin ของเราใหม่
http://ip/phpmyadmin
เท่านี้เราก็จะสามารถเข้า phpmyadmin ได้แล้ว

วิธีแก้ปัญหา เข้า phpMyadmin ไม่ได้หลังจากติดตั้ง xampp - New XAMPP security concept:

by mindphp » 03/03/2017 5:37 am

หลักจากที่เราติดตั้ง xampp แบบจานด่วน บน Ubuntu php 7.1
ข้อความ Error ที่เจอ
`New XAMPP security concept:

Access to the requested object is only available from the local network.
This setting can be configured in the file "httpd-xampp.conf".

If you think this is a server error, please contact the webmaster.

Error 403
เพราะ xampp กันพื้นที่ส่วนนี้ไว้ให้เข้าได้เฉพาะจาก localhost เท่านั้น
ถ้าเราเข้าผ่าน ip อื่นจะเข้าใช้งานไม่ได้

วิธีแก้ไข Post ถัดไป

Top