ติดตง Xampp บน Ubuntu

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ติดตง Xampp บน Ubuntu

ติดตง Xampp บน Ubuntu

by php_on_ubuntu » 21/05/2011 11:56 am

ติดตง Xampp บน Ubuntu
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-CsDoEPJg4U[/youtube]

Xampp ซึ่งในตัว xampp ประกอบด้วยโปรแกรม

Apache, MySQL, PHP & PEAR, Perl, ProFTPD, phpMyAdmin, OpenSSL, GD, Freetype2, libjpeg, libpng, gdbm, zlib, expat, Sablotron, libxml, Ming, Webalizer, pdf class, ncurses, mod_perl, FreeTDS, gettext, mcrypt, mhash, eAccelerator, SQLite and IMAP C-Client.

Top