จาก blog นี้ที่เขียนไว้เกี่ยวกับ การ Set TXT ของ DNS ใน DA

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: จาก blog นี้ที่เขียนไว้เกี่ยวกับ การ Set TXT ของ DNS ใน DA

Re: จาก blog นี้ที่เขียนไว้เกี่ยวกับ การ Set TXT ของ DNS ใน DA

by mindphp » 23/12/2016 1:40 am

ตัวอย่าง
TXT ในไฟล์ .db

Code: Select all

...
pic._domainkey.mg.domain.org.  14400   IN      TXT     "k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA..."
...

จาก blog นี้ที่เขียนไว้เกี่ยวกับ การ Set TXT ของ DNS ใน DA

by mindphp » 23/12/2016 1:39 am

จากบทความนี้
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8% ... admin.html

ที่เขียนเกี่ยวกับ การตั้งค่า TXT ของ #DNS #Directadmin
ถ้าเราแก้ไข zone ไฟล์เองด้วย CP DA จะมีปัญหากับค่าบางค่า ดังนั้นจึงต้อง
#SSH เข้าไปแก้ไข เอง ด้วยคำสั่ง

Code: Select all

nano /var/named/domainname.com.db
และแก้ไข ค่า TXT ให้ได้ตามต้องการ
เช่น

ระวังอักขระที่มองไม่เห็นด้วยนะครับ

Top