แก้ปัญหา directadmin ขึ้นข้อความ License has expired ทั้งๆที่ licence เป็นตลอดอายุ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: แก้ปัญหา directadmin ขึ้นข้อความ License has expired ทั้งๆที่ licence เป็นตลอดอายุ

Re: แก้ปัญหา directadmin ขึ้นข้อความ License has expired ทั้งๆที่ licence เป็นตลอดอายุ

by mindphp » 09/09/2020 6:15 pm

mindphp wrote: 04/08/2017 12:31 pm ถ้ายังไม่หาย ลองเข้าไป
https://help.directadmin.com/item.php?id=30
เพื่อ Updating DirectAdmin License ด้วยขั้นตอนง่ายๆ 3 ขั้นตอน
โดยการ getLicense มาใหม่
ขั้นตอนดังนี้

Code: Select all

cd /usr/local/directadmin/scripts

Code: Select all

./getLicense.sh [Client ID] [License ID] [IP]
เปลี่ยนค่า
[Client ID] เป็นตัวเลขไอดี ของ ลูกค้าที่ directadmin ออกให้เรา
[License ID] เป็นตัวเลข License ที่ directadmin ออกให้เรา
[IP] เป็นไอพีของเครื่อง Server ของเรา

Code: Select all

service directadmin restart
เท่านี้ DA ของเราก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว ครับ

Re: แก้ปัญหา directadmin ขึ้นข้อความ License has expired ทั้งๆที่ licence เป็นตลอดอายุ

by mindphp » 21/10/2017 8:51 pm

ถ้าไม่ได้ log เข้า DA นานๆ มักจะเจอปัญหานี้

Re: แก้ปัญหา directadmin ขึ้นข้อความ License has expired ทั้งๆที่ licence เป็นตลอดอายุ

by mindphp » 04/08/2017 12:31 pm

ถ้ายังไม่หาย ลองเข้าไป
https://help.directadmin.com/item.php?id=30
เพื่อ Updating DirectAdmin License ด้วยขั้นตอนง่ายๆ 3 ขั้นตอน
โดยการ getLicense มาใหม่

Re: แก้ปัญหา directadmin ขึ้นข้อความ License has expired ทั้งๆที่ licence เป็นตลอดอายุ

by mindphp » 06/07/2017 4:57 am

ถ้าไม่ได้เข้าใช้งาน ในฐานะ admin นานๆ แนะนำ ให้ เข้าไปแล้วไปที่
Update DirectAdmin
ก่อนใช้งานอื่นๆ นะครับ

แก้ปัญหา directadmin ขึ้นข้อความ License has expired ทั้งๆที่ licence เป็นตลอดอายุ

by mindphp » 06/07/2017 4:56 am

แก้ปัญหา directadmin ขึ้นข้อความ License has expired ทั้งๆที่ licence เป็นตลอดอายุ
ปัญหาหลังจาก login แล้ว ขึ้นข้อความ
It show " License has expired " Current Server Time: Wed Jul 5 17:33:38 2017
วิธีแก้

Code: Select all

killall -9 directadmin 

Code: Select all

service directadmin start
ที่มาจาก Helpdesk ของ directadmin
#Helpdesk ของ directadmin ทำงานเร็วดี

Top