ICMP Protocol (ไอซีเอ็มพี โปรโตคอล) คืออะไร

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ICMP Protocol (ไอซีเอ็มพี โปรโตคอล) คืออะไร

ICMP Protocol (ไอซีเอ็มพี โปรโตคอล) คืออะไร

by Patcharanan.0399 » 18/04/2018 5:24 pm

ICMP (Internet Control Message Protocol : ไอซีเอ็มพี) เป็นโปรโตคอล (Protocol)ที่ใช้ในการตรวจสอบและรายงานสถานะของดาต้าแกรม (Datagram) ในกรณีที่เกิดปัญหากับดาต้าแกรม เช่น เราเตอร์ (Router)ไม่สามารถส่งดาต้าแกรมไปถึงปลายทางได้ ICMP จะถูกส่งออกไปยังโฮสต้นทางเพื่อรายงานข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่า ICMP Message ที่ส่งไปจะถึงผู้รับจริงหรือไม่ หากมีการส่งดาต้าแกรมออกไปแล้วไม่มี ICMP Message ฟ้อง Error กลับมา เป็นไปได้สองกรณีคือ 8O ข้อมูลถูกส่งไปถึงปลายทางอย่างเรียบร้อย หรืออาจจะมีปัญหาในการสื่อสารทั้งการส่งดาต้าแกรม 8O และ ICMP Message ที่ส่งกลับมาก็มีปัญหาระว่างทางก็ได้

:lol: ICMP Protocol จึงเป็นโปรโตคอลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ (unreliable) ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของ โปรโตคอลในระดับสูงกว่า Network Layer ในการจัดการให้การสื่อสารนั้นๆ มีความน่าเชื่อถือ แต่สามารถนำโปรโตคอล ICMP มาประยุกต์ใช้ในการแจ้ง Error ได้เพื่อตรวจสอบโปรแกรมเบื้องต้น ในส่วนของ ICMP Message จะประกอบด้วย Type ขนาด 8 บิต Checksum ขนาด 16 บิต และส่วนของ Content ซึ่งจะมีขนาดแตกต่างกันไปตาม Type และ Code ดังรูป


[attachment=0]ICMP.JPG[/attachment]


รูปภาพ http://www.tnetsecurity.com/content_bas ... wledge.php
Attachments
ICMP.JPG
ICMP.JPG (21.83 KiB) Viewed 2954 times

Top