การจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom ใน Google Apps For Education

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom ใน Google Apps For Education

Re: การจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom ใน Google Apps For Education

by mindphp » 31/07/2019 9:15 pm

ระบบง่ายๆ แต่ มีประโยชน์ ดี
สำหรับทำระบบการเรียนรู้ ออนไลน์ มีการออกเกรด ทำ workshop ทำงาน streaming ได้
สร้างแบบสอบถาม แบบทดสอบ
กำหนดงานให้นักเรียน รายกลุ่มรายคน ให้คะแนน กำหนดระยะเวลา ได้
ทำงานกับ Google Drive แชร์เว็บข้างนอกได้หมด
ส่วนของครูสร้างและเข้าสอนได้ตามคลาสของตัวเอง

การจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom ใน Google Apps For Education

by ณัฐกฤตา บุญญะฤทธิ์ » 16/01/2019 11:35 pm

Google Apps For Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือจัดการเรียนการสอนที่กูเกิลอนุญาตให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานด้านการศึกษา ใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถจัดการการเรียนรู้แบบทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา เครื่องมือเหล่านี้ เช่น Gmail Docs Calendar Drive นอกจากนี้ Google ยังได้พัฒนา Google Classroom ที่ช่วยผู้สอนในการจัดการชั้นเรียน เช่น สร้างงาน เก็บงาน ติดตามกำหนดการส่งงาน แสดงความคิดเห็น ตรวจสอบการส่งงานและคะแนน

ในปัจจุบันสถานศึกษา ผู้สอน ผู้เรียน สามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยจัดการเรียนการสอนให้สามารถนำความรู้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านการจัดการชั้นเรียน ความสะดวกสบายในการเข้าถึงความรู้ของผู้เรียน เครื่องมือที่ช่วยจัดการชั้นเรียน เช่น Edmodo, Socrative, MoodleMobile, Student Organizer และ Google Apps for education
Selection_004.png
Selection_004.png (28.57 KiB) Viewed 2777 times
Google Classroom ทำอะไรได้บ้าง
ผู้สอนสามารถใช้ Google Classroom เพื่อจัดการชั้นเรียนได้ ดังต่อไปนี้

:arrow: เพิ่มผู้เรียน หรือแจ้งรหัสเพื่อให้ผู้เรียนเข้าชั้นเรียนได้
:arrow: สร้าง ตรวจ และให้คะแนนงาน
:arrow: ตรวจสอบกำหนดการส่งงาน สถานะการส่งงานและคะแนน
:arrow: เนื้อหาที่อยู่ในชั้นเรียนจะถูกจัดเก็บอยู่ใน Google Drive
:arrow: ส่งประกาศ แชร์แหล่งข้อมูล พูดคุยหรือตอบคำถามตามหัวข้อที่ผู้สอนกำหนดให้
:arrow: เพิ่มผู้สอนได้มากกว่าหนึ่งคนในรายวิชาเดียวกัน
:arrow: ใช้ผ่านอุปกรณ์ได้หลายชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน

ประโยชน์โดยรวมของ Google Classroom

1. อาจารย์สร้างห้องเรียนออนไลน์ของวิชานั้น ๆ ขึ้นมา
2. เพิ่มรายชื่อนักศึกษาจากบัญชีของกูเกิลเข้ามาอยู่ในห้องเรียน
3. อาจารย์สามารถนำรหัสผ่านให้นักศึกษานำไปกรอกเพื่อเข้าห้องเรียนเองได้
4. อาจารย์ตั้งโจทย์การบ้านให้อาจารย์ทำ โดยสามารถแนบไฟล์และกำหนดวันส่งการบ้านได้
5. นักเรียนเข้ามาทำการบ้านใน Google Docs และส่งเข้า Google Drive ของอาจารย์
ุ6. อาจารย์สามารถเข้ามาดูจำนวนนักศึกษาที่ส่งการบ้านภายในกำหนดแล้วและยังไม่ได้ส่งได้
7. อาจารย์ตรวจการบ้านของนักศึกษาแต่ละคน พร้อมทั้งให้คะแนนและคำติชม

กระบวนการจัดการชั้นเรียน

1. ผู้สอนประกาศรายละเอียดการเรียน นำสื่อการเรียนรู้ ใบความรู้ หรือกำหนดใบงานให้ผู้เรียนทำ
2. ผู้เรียนรับทราบข้อมูลจากประกาศ ศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ ใบความรู้ และทำใบงานตามที่ผู้สอนกำหนด และส่งคืนเพื่อตรวจให้คะแนนต่อไป
3. ผู้สอนตรวจให้คะแนนใบงานหรือแบบฝึกหัดพร้อมส่งเฉลยคืนผู้เรียน
4. ผู้สอนดูคะแนนของผู้เรียนทั้งแบบรายบุคคลหรือทั้งชั้น และผู้เรียนสามารถดูคะแนนได้
ิแแแ.JPG
ิแแแ.JPG (36.81 KiB) Viewed 2824 times
แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom

การนำ Google Classroom มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาจัดเตรียม Google Account ให้กับผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งสามารถนำมาใช้จัดการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตัวอย่างการจัดการวิชาต่างๆ ในชั้นเรียนด้วย Google Classroom ดังรูป
;;;.png
;;;.png (55.59 KiB) Viewed 2779 times
รูปแบบ Google Classroom ใน เบราเซอร์
รูปในสมาร์ทโฟน.png
รูปในสมาร์ทโฟน.png (115.31 KiB) Viewed 2781 times
รูปแบบ Google Classroom ใน สมาร์ทโฟน

บทสรุป

Google Classroom เป็นบริการที่ผู้สอนสามารถนำมาใช้จัดการเรียนรู้ โดยผู้สอนควรออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพห้องเรียนปกติ บริการของ Google Classroom ทำให้เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการ ผู้เรียนจึงพอใจที่จะเรียนรู้ สามารถสร้างชิ้นงาน ทำการบ้านหรือติดตามงาน ถึงแม้บริการจะอำนวยสะดวกและมีข้อดีหลายประการ การเรียนในชั้นเรียนยังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีครูควบคู่กันไป เพราะเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนครูผู้สอนได้ทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : การจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom ใน Google Apps for education

Google for work
Google
ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
บทเรียน Google Apps for Work

Top