การใช้ try-catch จับ Exception ในภาษา Java

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้ try-catch จับ Exception ในภาษา Java

การใช้ try-catch จับ Exception ในภาษา Java

by nai_cyp » 13/08/2020 2:46 pm

Exception คือการที่โปรแกรมพยายามจะทำงานแล้วเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ทำให้โปรแกรมไม่สามารถจัดการข้อผิดพลาดนั้นได้ ซึ่งทำให้เกิด exception ขึ้น
Excep.jpg
Excep.jpg (35.07 KiB) Viewed 164 times
เราสามารถจัดการปัญหานี้ได้ด้วยการใช้ try...catch
รูปแบบการใช้ try...catch มีดังนี้

Code: Select all

try 
{
} 
catch (Exception e) 
{
}
ตัวอย่างโค้ด

Code: Select all

import java.util.Scanner;
class TestException 
{
  public static void main (String[]args) 
  {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int x;

    try 
    {
      System.out.print("Input number : ");
      x = sc.nextInt();     
      System.out.println("Your number is " + x);
    } 
    catch (Exception e) 
    {
      System.out.println("Invalid input ");
    }
  }
}
ผลลัพธ์ที่ออกมา
Exception.jpg
Exception.jpg (36.44 KiB) Viewed 164 times

Top