ดาวน์โหลดเพลง เพลงเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ดาวน์โหลดเพลง เพลงเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลดเพลง เพลงเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

by test1 » 13/06/2006 1:39 am


1.เพลงต้นไม้ของพ่อ
2.เพลงของขวัญจากก้อนดิน
3.เพลง60ปีพ่อหลวงครองเรา
4.เพลงหนึ่งในโลก
5.เพลงภูมิแผ่นดินนวมินมหาราชา
6.พ่อแห่งชาติ

URL http://school.obec.go.th/somrongneur/song/k0012.wma
URL http://school.obec.go.th/somrongneur/song/pum.wma
URL http://school.obec.go.th/somrongneur/song/word1.wma
URL http://school.obec.go.th/somrongneur/song/60years.wma
URL http://school.obec.go.th/somrongneur/kondin.wma
URL http://school.obec.go.th/somrongneur/song/tonmai.wma

Top