การสร้าง slides (Google Slides)

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การสร้าง slides (Google Slides)

การสร้าง slides (Google Slides)

by Rujikon » 09/05/2018 4:23 pm

  • 111.png
    111.png (19.99 KiB) Viewed 1785 times
Google Slide เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ในรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกับโปรแกรม Microsoft
PowerPoint โดยผู้ใช้สามารถ ใส่ข้อความ รูปภาพเคลื่อนไหว แอฟเฟคเสียงดนตรี หรือ Template เพื่อเพิ่มความสวยงามและ
ดึงดูดสนใจ สำหรับ Google Slides ทำงานโดย ไม่ต้องติดตั ้งโปรแกรม และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไปพร้อมๆ กันได้อีกด้วย
นอกจากนี ้ Google Slide ยังรองรับการทำงานบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต
สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ ระบบมีการบันทึกทุกอย่างแบบอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าไฟล์ข้อมูลจะสูญหาย

การสร้างงานเอกสารแบบสไลด์
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเข้าสู่การทำงานของ Google Slide แล้วให้คลิกเครื่องหมาย + ในช่อง Blank เพื่อสร้างานนำเสนอใหม่
(กระดาษเปล่า)
[list][attachment=5]001.png[/attachment][/list]
ขั้นตอนที่ 2 ถ้าต้องการใช้รูปแบบ Theme สำเร็จรูป ให้คลิกที่ TEMPLATE GALLERY และคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ
[list][attachment=4]002.png[/attachment][/list]
ขั้นตอนที่ 3 จะปรากฏหน้าต่างหลัก Google Slideซึ่งจะมีฟังก์ชันการทำงานดังนี ้
[list]3.1 ชื่อชิ้นงาน คือ การตั้งชื่อไฟล์งาน/ผลงาน
3.2 แถบเมนูคือ แถบที่รวบรวมคำสั่งหลักทุกคำสั่งในการใช้งานโปรแกรม
3.3 แถบเครื่องมือการจัดการ คือชุดเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับข้อความและวัตถุต่างๆ บนสไลด์
3.4 WorkSpace คือ พื ้นที่การทำงาน
3.5 แถบมุมมองและการแสดงความคิดเห็น คือ การดูตัวอย่างสไลด์งาน และการแสดงความคิดเห็น[/list]
[list][attachment=3]00003.png[/attachment][/list]
ขั้นตอนที่ 4 การแทรกวัตถุรูปภาพ และข้อความการสร้างและการจัดการข้อความ
[list]4.1 คลิกไอคอน Text box แล้วลากกล่องข้อความลงบนพื ้นที่ท างาน เพื่อพิมพ์ข้อความตามต้องการ
4.2 สังเกตว่าแถบเครื่องมือในการจัดการข้อความจะปรากฎขึ้น เช่น การใส่สีกล่องข้อความ สีตัวอักษรกำหนดรูปแบบ
และขนาดตัวอักษร เป็นต้น[/list]
[list][attachment=2]04.png[/attachment][/list]
การแทรกรูปภาพ
[list]4.3 การแทรกรูปภาพ คลิกไอคอน Picture
4.4 จะปรากฏหน้าต่าง Insert image โดยจะสามารถแทรกรูปภาพได้จาก
- Upload คือ การอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์
- Take a snapshot คือ การถ่ายรูปจากกล้อง
- By URL คือการแทรกรูปภาพจากลิงก์URL
- Your albums คือ การแทรกรูปภาพจากอัลบั้ม
- Google Drive คือ การแทรกรูปภาพจาก Google Drive
- Search คือ การค้นหารูปภาพจาก Google
4.5 คลิกปุ่ ม Choose an image to upload เพื่ออัพโหลดภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์
4.6 เลือกรูปภาพที่ต้องการ และคลิกปุ่ ม Open รูปภาพจะไปแสดงอยู่บนสไล[/list]ด์
[list][attachment=1]05.png[/attachment]
[/list]

ที่มาของรูปภาพ : http://www.google.com
Attachments
001.png
001.png (35.68 KiB) Viewed 1785 times
002.png
002.png (168.71 KiB) Viewed 1785 times
00003.png
00003.png (30.52 KiB) Viewed 1785 times
05.png
05.png (161.42 KiB) Viewed 1785 times
04.png
04.png (48.1 KiB) Viewed 1785 times

Top