ทำหน้าอัพข้อมูลไม่ผ่าน

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำหน้าอัพข้อมูลไม่ผ่าน

Re: ทำหน้าอัพข้อมูลไม่ผ่าน

by mindphp » 01/10/2008 7:47 am

อัพลงฐาน :?: :?:
เท่านที่ดู โค้ดที่ให้มา คือการเอาข้อมูลมาแสดง นี่ครับ
แล้ว อัพ ลง คืออะไร ครับ งง

Re: ทำหน้าอัพข้อมูลไม่ผ่าน

by Devil_N » 27/09/2008 6:34 pm

GunnerXHide wrote:ผมงงกะคำถามคับ :?:
หน้านี้เป็นหน้าที่จะส่งข้อมูลนะค่ะ แต่ว่าต้องการทำหน้าอัพลงฐานโดยนำมาคำนวณตามที่บอกนะค่ะ
แต่ว่าทำหน้ารับข้อมูลและอัพไม่ผ่านนะค่ะ

Re: ทำหน้าอัพข้อมูลไม่ผ่าน

by GunnerXHide » 27/09/2008 7:58 am

ผมงงกะคำถามคับ :?:

ทำหน้าอัพข้อมูลไม่ผ่าน

by Devil_N » 27/09/2008 6:52 am

<br><p align="center">:: ÃѺÇÑÊ´Ø :: </p>
<?
include "connect.php";
$id_type_select=$_GET[id_type];
?>

<Table cellspacing=0 width=100% border=1 bordercolor=black>
<tr>
<td width="5%"><center><b>ÅӴѺ·Õè</b></center></td>
<td width="10%"><center><b>ÃËÑÊÇÑÊ´Ø</b></center></td>
<td width="20%"><center><b>ÃÒ¡ÒÃ</b></center></td>
<td width="10%"><center><b>¨Ó¹Ç¹¤§àËÅ×Í</b></center></td>
<td width="10%"><center><b>¨Ó¹Ç¹ÇÑÊ´Øà¢éÒ</b></center></td>
<td width="15%"><center><b>ÃÒ¤ÒµèÍ˹èÇÂ</b></center></td>
<td width="20%"><center><b>ÃÒ¤ÒÃÇÁ</b></center></td>
<td width="10%"><center><b>ÃѺà¢éÒ</b></center></td>
<?
$sql="select * from product where ref_id_type='$id_type_select' ";
$result=mysql_db_query($dbname,$sql);

while ($rs=mysql_fetch_array($result)){
$id=$rs[id];
$code=$rs

Code: Select all

;
	$description=$rs[description];
	$unit=$rs[unit];
	$qtd=$rs[qtd];
	$price=$rs[price];
	$total=$rs[total];
	$ref_id_type=$rs[ref_id_type];

	  echo "<tr>	<td align=center>$id</td><td align=center>$code</td><td >$description</td><td align=center>$qtd</td><td><center><input type='text' name='num' value='$num' size='4'></center></td>	<td align=right>$price</td><td><center>$total</center></td><td align=center><a href='order_add.php?id=$id'>ÃѺà¢éÒ</a>	</tr>";
}

?>
</table>

อันนี้ทำแล้วดึงข้อมูลได้แต่ถ้าจะส่งข้อมูลนี้ไปโดยผ่านการส่งแบบ get อะต้องเขียนยังไงค่ะ เขียนเท่าไรก้อไม่ผ่าน
อันนี้อัพค่าที่ละตัวเลยค่ะ คืออยากเอาตัวที่รับไปคำนวณก่อนด้วยค่ะ 

คือ  ตัว $qtd จะดึงจากฐานมาแล้วบวกกับ num ที่รับเข้ามาใหม่
แล้วเอา ผลจากอันนี้ไป คูณ กับ $price แล้วนำผลที่ได้ไปบวกกับ $total ที่ดึงจากฐานเหมือนกันค่ะ

หรือมีวิธีอื่นแนะนำไม่ค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

Top