เช็คจำนวสินค้าค่ะ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เช็คจำนวสินค้าค่ะ

Re: เช็คจำนวสินค้าค่ะ

by mindphp » 01/02/2009 9:58 pm

เป็นวิธีเช็คค่าจาก form ที่ท่านต้องการครับ

Re: เช็คจำนวสินค้าค่ะ

by pilaiwan_pooy » 31/01/2009 9:40 am

งงค่ะ

ข้อมูลจาก หน้า form ขึ้นอยู่กับ form ว่าเราสั่ง action เป็น POST หรีอ get มาจาก form
เช่าถ้าสั่ง action ด้วย POST ก็ รับค่าและ เช็ค ตามนี้
if($_POST['***']>100) {
// คำสั่งทำงาน
}
***คืออะไรคะ

แบบว่า form เขียนแบบนี้ค่ะ

FORM METHOD="post" ACTION="/Project/Internet[V2]/Product/basket_cal.php">
<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">
<TR BGCOLOR="#E8E8E8">
<TD WIDTH="6%"><CENTER><B>ลบ</B></CENTER></TD>
<TD WIDTH="60%"><CENTER><B>ชื่อสินค้า</B></CENTER></TD>
<TD WIDTH="12%"><CENTER><B>จำนวน</B></CENTER></TD>
<TD WIDTH="10%"><CENTER><B>ราคา</B></CENTER></TD>
<TD WIDTH="12%"><CENTER><B>รวม</B></CENTER></TD>
</TR>
<?
for ($i=0;$i<count($sess_id);$i++) {
$total_unit=$sess_num[$i]*$sess_price[$i];
$total=$total+$total_unit;
echo "
<TR>
<TD><CENTER>
<INPUT TYPE='checkbox' NAME='prd_del[]' VALUE='$sess_id[$i]'>
</CENTER></TD>
<TD>$sess_name[$i]</TD>
<TD><CENTER>
<INPUT TYPE='text' NAME='prd_num[]' VALUE='$sess_num[$i]' SIZE='4' >//จำนวนสินค้าค่ะ
</CENTER></TD>
<TD><CENTER>$sess_price[$i]</CENTER></TD>
<TD><CENTER>$total_unit</CENTER></TD>
</TR>";
}
?>
</TABLE>
<P ALIGN="right">
<? echo "จำนวนเงินทั้งหมด $total บาท"; ?><BR><BR>
<INPUT TYPE="submit" NAME="calculate" VALUE="คำนวณใหม่">
<INPUT TYPE="submit" NAME="complete" VALUE="สั่งซื้อสินค้า">
</P>
</FORM>


ขอคำอธิบายแบบละเอียดหน่อยนะคะ

Re: เช็คจำนวสินค้าค่ะ

by mindphp » 31/01/2009 12:03 am

ข้อมูลจาก หน้า form ขึ้นอยู่กับ form ว่าเราสั่ง action เป็น POST หรีอ get มาจาก form
เช่าถ้าสั่ง action ด้วย POST ก็ รับค่าและ เช็ค ตามนี้
if($_POST['***']>100) {
// คำสั่งทำงาน
}

เช็คจำนวสินค้าค่ะ

by pilaiwan_pooy » 30/01/2009 11:51 am

เช็คจำนวนสินค้าเมื่อลูกค้ากรอกจำนวนสินค้า ถ้าจำนวนสินค้า มากกว่า 100 ให้แสดงข้อความว่า ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ค่ะ
ไม่รู้จะเขียน code ยังไง ช่วยหน่อยนะคะ
Project ตัวสุดท้ายแล้วด้วย
basket.php
<?
if (count($sess_id)==0) {
echo "ยังไม่สินค้าอยู่ในตะกร้าครับ <BR>";
}else {
?>
</p>
<FORM METHOD="post" ACTION="/Project/Internet[V2]/Product/basket_cal.php">
<TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">
<TR BGCOLOR="#E8E8E8">
<TD WIDTH="6%"><CENTER><B>ลบ</B></CENTER></TD>
<TD WIDTH="60%"><CENTER><B>ชื่อสินค้า</B></CENTER></TD>
<TD WIDTH="12%"><CENTER><B>จำนวน</B></CENTER></TD>
<TD WIDTH="10%"><CENTER><B>ราคา</B></CENTER></TD>
<TD WIDTH="12%"><CENTER><B>รวม</B></CENTER></TD>
</TR>
<?
for ($i=0;$i<count($sess_id);$i++) {
$total_unit=$sess_num[$i]*$sess_price[$i];
$total=$total+$total_unit;
echo "
<TR>
<TD><CENTER>
<INPUT TYPE='checkbox' NAME='prd_del[]' VALUE='$sess_id[$i]'>
</CENTER></TD>
<TD>$sess_name[$i]</TD>
<TD><CENTER>
<INPUT TYPE='text' NAME='prd_num[]' VALUE='$sess_num[$i]' SIZE='4' >
</CENTER></TD>
<TD><CENTER>$sess_price[$i]</CENTER></TD>
<TD><CENTER>$total_unit</CENTER></TD>
</TR>";
}
?>
</TABLE>
<P ALIGN="right">
<? echo "จำนวนเงินทั้งหมด $total บาท"; ?><BR><BR>
<INPUT TYPE="submit" NAME="calculate" VALUE="คำนวณใหม่">
<INPUT TYPE="submit" NAME="complete" VALUE="สั่งซื้อสินค้า">
</P>
</FORM>
<?
}
?>
</TD>
</TR>
</TABLE>

Top