ช่วยผมหน่อยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการแสดงข้่อมูล

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ช่วยผมหน่อยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการแสดงข้่อมูล

ช่วยผมหน่อยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการแสดงข้่อมูล

by worrawooth » 20/03/2009 9:26 pm

นี่นะครับ ผมมี code อยู่ คือเป้นเมนูแบบ spry menu ดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูล แล้วผลอยากจะแสดงข้อความตอนเลือกคลิกที่เมนูให้เป้นไปตามเมนูแต่ละ อัน

ตัวอย่างนะครับ

เลือก เดลินิวส์ ประเภท การเมือง ก็ แสดงข้อความ เดลินิวส์ กับ การเมือง
ตามข้อมูลที่อยุ๋ในฐานข้อมูล ไม่ทราบว่าจะต้องเขียนยังไงหรือ วิธียังไงค รับ

<?php

define("DB_SERVER", "127.0.0.1"); // database server
define("USERNAME", "root"); // username
define("PASSWORD", "1234"); // no password
define("CURRENT_DB", "dbrss"); // current database
$db = mysql_pconnect( DB_SERVER, USERNAME, PASSWORD);
mysql_query("SET NAMES TIS620");


$sql="SELECT * FROM t_residence";
$result_show = mysql_db_query(CURRENT_DB, $sql);

if($result_show) {
while($rows = mysql_fetch_array($result_show)){
$link_name = $rows['r_name'];
$link_url = $rows['r_url'];
$link_id = $rows['r_id'];
echo "<li><a class=\"MenuBarItemSubmenu\"href=\"$link_url\">$link_name</a>";

echo "<ul>";

//$sql_show="SELECT * FROM t_chanel WHERE r_id = '$link_id'";
$sql_show="SELECT t_chanel.chanel_url,chanel_type_name FROM t_chanel,t_chanel_type WHERE t_chanel.r_id = '$link_id' AND t_chanel.chanel_type_id = t_chanel_type.chanel_type_id";
$result = mysql_db_query(CURRENT_DB, $sql_show);

if($result) {
while($rows1 = mysql_fetch_array($result)){
//$link1_name = $rows1['chanel_name'];
//$link1_url = $rows1['chanel_url'];
//$link1_rid = $row1['r_id'];
$link1_name = $rows1['chanel_type_name'];
$link1_url = $rows1['chanel_url'];
echo "<li><a href=\"$link1_url\">$link1_name</a></li>";
}
}
echo "</ul>";
}
}
?>

Top