อยากทราบวิธีการกำหนด เงือนไข เพื่อใช้ใน html

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบวิธีการกำหนด เงือนไข เพื่อใช้ใน html

Re: อยากทราบวิธีการกำหนด เงือนไข เพื่อใช้ใน html

by mindphp » 29/08/2019 12:06 pm

HTML ทำเงือนไขไม่ได้
ปรับวิธีคิดใหม่ ไปปรับในส่วนของ php จะง่ายกว่า

อยากทราบวิธีการกำหนด เงือนไข เพื่อใช้ใน html

by Ittichai_chupol » 29/08/2019 12:01 pm

ผมต้องการที่จะกำหนดเงือนไขใน HTML ครับ โดยมีเงือนไขว่า กรองลิ้งค์วิดีโอ เข้ามา จาก youtube หรือ facebook แล้วจากนั้นก็จะมาสร้างเงือนไขว่า ถ้าเป็น youtube ก็จะแสดง ผลลัพธ์ ที่ 2 หรือ ถ้า facebookก็จะแสดง ผลลัพธ์ ที่ 2 ครับผลลััพธ์ที่ผมกำหนดไว้ครับ

Code: Select all


<html>
<body>

// url == facebook
// ผลลัพธ์ 1 
<iframe src="https://www.facebook.com/video/embed?video_id=2024391194506982" width="650" height="400" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

***********************************************************

// if url == youtube 
// ผลลัพธ์ 2
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/VScxDvoGQy0" width="650" height="400" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

</body>
</html>


จึงอย่ากทราบว่าจะมีการกำหนด เงือนไขได้อย่างไรบางครับ ซึ่งสามารถใช้ javascrip jquery ก็ได้ครับ

Top