การทำลูป php - ผมอยากทำลูปให้แสดงรายละเอียดทั้งหมดที่มีในฐาน ต้องทำยังไงครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การทำลูป php - ผมอยากทำลูปให้แสดงรายละเอียดทั้งหมดที่มีในฐาน ต้องทำยังไงครับ

การทำลูป php - ผมอยากทำลูปให้แสดงรายละเอียดทั้งหมดที่มีในฐาน ต้องทำยังไงครับ

by สุกิตติ ทองศรี » 23/09/2019 12:07 pm

ผมอยากทำลูปให้แสดงรายละเอียดทั้งหมดที่มีในฐาน ต้องทำยังไงครับ ที่ผมเขียนมันแสดงมาแค่อันเดียว

Code: Select all

$sql = "select True as status, s.stdCode ,s.stdFName ,s.stdLName from students s, classrooms c where c.classShort = 'คต.5/1' and c.classCode = s.classCode";
    $result = $conn->query($sql);
    if($result->num_rows)
    {
      echo json_encode($result->fetch_assoc());
    }else
    {
      echo '{"status":"0","msg":"ไม่พบข้อมูล"}';
    }
    $conn->close();

Top