อยากทราบ เรื่องการ insert array ลงฐานข้อมูล

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบ เรื่องการ insert array ลงฐานข้อมูล

Re: อยากทราบ เรื่องการ insert array ลงฐานข้อมูล

by thatsawan » 01/11/2019 2:58 pm

Code: Select all

foreach ($arr as $value) {
 $sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES ("$value['barcode']", 'Doe', 'john@example.com')";
 $conn->query($sql)
  $conn->close();
}

Re: อยากทราบ เรื่องการ insert array ลงฐานข้อมูล

by bankjittapol » 01/11/2019 2:54 pm

thatsawan wrote:ตั้ง loop เเล้ว เอา ฟิลด์มา insert ทีละเเถว หรือป่าวคะ ต้องการบันทึกค่าอย่างไร
ไช่ครับ คือ loop ออกมาจะได้ แบบนี้ครับบ แต่คิดไม่ออกว่าจะใส่ ส่วนของ sql insert ยังไง แล้วจะทำให้มันตรงกับ ฟิลด์ insert นั้นๆยังไงครับ

ส่วน loop ที่ใช้ ก็ foreach ธรรมดา ครับ

Code: Select all

= 0
barcode = EF582568151TH
status = 103
status_description = รับฝาก
status_date = 24/07/2562 09:04:05+07:00
location = สำเหร่
postcode = 10600
delivery_status =
delivery_description =
delivery_datetime =
receiver_name =
signature =

= 1
barcode = EF582568151TH
status = 201
status_description = อยู่ระหว่างการขนส่ง
status_date = 24/07/2562 11:02:43+07:00
location = สำเหร่
postcode = 10600
delivery_status =
delivery_description =
delivery_datetime =
receiver_name =
signature =

= 2
barcode = EF582568151TH
status = 206
status_description = ถึงที่ทำการไปรษณีย์
status_date = 24/07/2562 14:55:43+07:00
location = หลักสี่
postcode = 10210
delivery_status =
delivery_description =
delivery_datetime =
receiver_name =
signature =

= 3
barcode = EF582568151TH
status = 201
status_description = อยู่ระหว่างการขนส่ง
status_date = 24/07/2562 14:58:58+07:00
location = หลักสี่
postcode = 10210
delivery_status =
delivery_description =
delivery_datetime =
receiver_name =
signature =

= 4
barcode = EF582568151TH
status = 301
status_description = อยู่ระหว่างการนำจ่าย
status_date = 24/07/2562 15:14:22+07:00
location = สำนักงาน ปณท.
postcode = 10002
delivery_status =
delivery_description =
delivery_datetime =
receiver_name =
signature =

= 5
barcode = EF582568151TH
status = 501
status_description = นำจ่ายสำเร็จ
status_date = 24/07/2562 16:59:59+07:00
location = สำนักงาน ปณท.
postcode = 10002
delivery_status = S
delivery_description = ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว
delivery_datetime = 24/07/2562 16:59:59+07:00
receiver_name = รอจ่าย
signature = https://track.thailandpost.co.th/signature/QDY4MTUxYjVzMGx1VDMz/QGI1c0VGMGx1VDMx/QGI1czBsVEh1VDM0/QGI1czBsdTU4MjVUMzI=

= 6
barcode = EF582568151TH
status = 301
status_description = อยู่ระหว่างการนำจ่าย
status_date = 26/10/2562 09:50:42+07:00
location = ร้องกวาง
postcode = 54140
delivery_status =
delivery_description =
delivery_datetime =
receiver_name =
signature =

= 7
barcode = EF582568151TH
status = 501
status_description = นำจ่ายสำเร็จ
status_date = 26/10/2562 10:00:44+07:00
location = ร้องกวาง
postcode = 54140
delivery_status = S
delivery_description = ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว
delivery_datetime = 26/10/2562 10:00:44+07:00
receiver_name = ยุพิน/ภรรยา
signature = https://track.thailandpost.co.th/signature/QDY4MTUxYjVzMGx1VDMz/QGI1c0VGMGx1VDMx/QGI1czBsVEh1VDM0/QGI1czBsdTU4MjVUMzI=

Re: อยากทราบ เรื่องการ insert array ลงฐานข้อมูล

by thatsawan » 01/11/2019 2:35 pm

ตั้ง loop เเล้ว เอา ฟิลด์มา insert ทีละเเถว หรือป่าวคะ ต้องการบันทึกค่าอย่างไร

อยากทราบ เรื่องการ insert array ลงฐานข้อมูล

by bankjittapol » 01/11/2019 2:32 pm

อยากทราบ เรื่องการ insert array ลงฐานข้อมูล คือ มีชุดข้อมูล array แล้วต้องการ insert ลงฐานข้อมูล โดยไม่กำหนดค่า จำนวนชุดตายตัวครับ เพราะว่าบางชุดมี ข้อมูลไม่เท่ากัน

Code: Select all


[0] => Array
          (
            [barcode] => EF582568151TH
            [status] => 103
            [status_description] => รับฝาก
            [status_date] => 24/07/2562 09:04:05+07:00
            [location] => สำเหร่
            [postcode] => 10600
            [delivery_status] => 
            [delivery_description] => 
            [delivery_datetime] => 
            [receiver_name] => 
            [signature] => 
          )

        [1] => Array
          (
            [barcode] => EF582568151TH
            [status] => 201
            [status_description] => อยู่ระหว่างการขนส่ง
            [status_date] => 24/07/2562 11:02:43+07:00
            [location] => สำเหร่
            [postcode] => 10600
            [delivery_status] => 
            [delivery_description] => 
            [delivery_datetime] => 
            [receiver_name] => 
            [signature] => 
          )

        [2] => Array
          (
            [barcode] => EF582568151TH
            [status] => 206
            [status_description] => ถึงที่ทำการไปรษณีย์
            [status_date] => 24/07/2562 14:55:43+07:00
            [location] => หลักสี่
            [postcode] => 10210
            [delivery_status] => 
            [delivery_description] => 
            [delivery_datetime] => 
            [receiver_name] => 
            [signature] => 
          )

        [3] => Array
          (
            [barcode] => EF582568151TH
     [0] => Arr  [location] => สำเหร่
            [postcode] => 10600
            [delivery_status] => 
            [delivery_description] => 
            [delivery_datetime] => 
            [receiver_name] => 
            [signature] => 
          )

        [1] => Array
          (
            [barcode] => EF582568151TH
            [status] => 201
            [status_description] => อยู่ระหว่างการขนส่ง
            [status_date] => 24/07/2562 11:02:43+07:00
            [location] => สำเหร่
            [postcode] => 10600
            [delivery_status] => 
            [delivery_description] => 
            [delivery_datetime] => 
            [receiver_name] => 
            [signature] => 
          )

        [2] => Array
          (
            [barcode] => EF582568151TH
            [status] => 206
            [status_description] => ถึงที่ทำการไปรษณีย์
            [status_date] => 24/07/2562 14:55:43+07:00
            [location] => หลักสี่
            [postcode] => 10210
            [delivery_status] => 
            [delivery_description] => 
            [delivery_datetime] => 
            [receiver_name] => 
            [status] => 201
            [status_description] => อยู่ระหว่างการขนส่ง
            [status_date] => 24/07/2562 14:58:58+07:00
            [location] => หลักสี่
            [postcode] => 10210
            [delivery_status] => 
            [delivery_description] => 
            [delivery_datetime] => 
            [receiver_name] => 
            [signature] => 
          )

        [4] => Array
          (
            [barcode] => EF582568151TH
            [status] => 301
            [status_description] => อยู่ระหว่างการนำจ่าย
            [status_date] => 24/07/2562 15:14:22+07:00
            [location] => สำนักงาน ปณท.
            [postcode] => 10002
            [delivery_status] => 
            [delivery_description] => 
            [delivery_datetime] => 
            [receiver_name] => 
            [signature] => 
          )

        [5] => Array
          (
            [barcode] => EF582568151TH
            [status] => 501
            [status_description] => นำจ่ายสำเร็จ
            [status_date] => 24/07/2562 16:59:59+07:00
            [location] => สำนักงาน ปณท.
            [postcode] => 10002
            [delivery_status] => S
            [delivery_description] => ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว
            [delivery_datetime] => 24/07/2562 16:59:59+07:00
            [receiver_name] => รอจ่าย
            [signature] => https://track.thailandpost.co.th/signature/QDY4MTUxYjVzMGx1VDMz/QGI1c0VGMGx1VDMx/QGI1czBsVEh1VDM0/QGI1czBsdTU4MjVUMzI=
          )

        [6] => Array
          (
            [barcode] => EF582568151TH
            [status] => 301
            [status_description] => อยู่ระหว่างการนำจ่าย
            [status_date] => 26/10/2562 09:50:42+07:00
            [location] => ร้องกวาง
            [postcode] => 54140
            [delivery_status] => 
            [delivery_description] => 
            [delivery_datetime] => 
            [receiver_name] => 
            [signature] => 
          )

        [7] => Array
          (
            [barcode] => EF582568151TH
            [status] => 501
            [status_description] => นำจ่ายสำเร็จ
            [status_date] => 26/10/2562 10:00:44+07:00
            [location] => ร้องกวาง
            [postcode] => 54140
            [delivery_status] => S
            [delivery_description] => ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว
            [delivery_datetime] => 26/10/2562 10:00:44+07:00
            [receiver_name] => ยุพิน/ภรรยา
            [signature] => https://track.thailandpost.co.th/signature/QDY4MTUxYjVzMGx1VDMz/QGI1c0VGMGx1VDMx/QGI1czBsVEh1VDM0/QGI1czBsdTU4MjVUMzI=
          )

Top