รูปภาพบางรูปเมือเอาไปแปลงเป็น pdf แล้วไม่ขึ้นครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: รูปภาพบางรูปเมือเอาไปแปลงเป็น pdf แล้วไม่ขึ้นครับ

รูปภาพบางรูปเมือเอาไปแปลงเป็น pdf แล้วไม่ขึ้นครับ

by jamepiyawat » 01/11/2019 5:07 pm

ผมได้แปลไฟล์ html ออกมาแล้วซึ่งในไฟล์ html นั้นสามารถแสดงรูปออกมาได้ปกติแต่พอผมได้เอาไฟล์ html นั้นไปแปลงเป็น pdf กลับไม่สามารถแสดงรูปภาพบางรูปออกมาได้ ครับ

รูปในไฟล์ htnl
Selection_999(1430).png
Selection_999(1430).png (66.6 KiB) Viewed 281 times
แต่พอนำไปแปลงเป็น pdf รูปโลโก้ก็หายไป
Selection_999(1432).png
Selection_999(1432).png (40.54 KiB) Viewed 281 times
โค้ดที่ใช้แสดงฟอร์ม

Code: Select all

<div class="paper_a4">
   <div class="head_paper_a4"></div>
    <div class="invoice_body">
     <div class="head_invoice">
      <table border="1" width="100%">
       <tr>
        <td width="30%" height="150px;" >
         <img src="image/chart.png" alt="" class="image_icon">
        </td>
        <td width="70%">
         <p>บริษัท fwerwe</p>
         <p>ที่อยู่ บริษัท wrwer</p>
         <p>โทร 341234
          fax 21434</p>
         <p>เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3412341244</p>
        </td>
       </tr>
      </table>
      <table border="1" width="100%">
       <tr>
        <td width="100%">
         <div class="border_recelpt">
          <p>ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี</p>
          <p>RRCEIPT/ TAX INVOICE</p>
         </div>
        </td>
       </tr>
      </table>
      <table border="1" width="100%">
       <tr>
        <td width="40%">
         <p>ชื่อลูกค้า 1241234</p>
         <p>ที่อยู่ 21341234</p>
        </td>
        <td>
         <p width="60%">เลขที่ 12341234</p>
         <p>วันที่ 2019-11-01</p>
        </td>
       </tr>
      </table>
      <table border="1" width="100%">
       <tr>
        <td width="40%">
         <p>เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 241234</p>
        </td>
        <td width="60%">
         <div class="num_invoice">
                     <p class="num_invoice">&nbsp;<img src="image/icon.png" alt="" class="image_icon">&nbsp;สำนักสำนักงานใหญ่</p> &nbsp; &nbsp;<p class="num_invoice">&nbsp;สาขาที่ </p>
                     </div>
        </td>
       </tr>
      </table>
      <table width="100%" border="1">
       <tr class="head_table">
        <td width="5%"> <div align="center">ลำดับ</div></td>
        <td width="54%"> <div align="center">รายการ</div></td>
        <td width="8%"> <div align="center">จำนวน</div></td>
        <td width="12%"> <div align="center">ราคา/หน่วย</div></td>
        <td width="21%"> <div align="center">จำนวนเงิน</div></td>
       </tr>
            <tr>
       <td> <div align="center">1</div></td>
       <td> <div align="center">23</div></td>
       <td> <div align="center">123</div></td>
       <td> <div align="center">23.00</div></td>
       <td> <div align="right">123.00</div></td>
      </tr>
            <tr>
       <td colspan="3" rowspan="3"><div>หมายเหตุ</div><div>new</div></td>
       <td colspan="2"> <div class="text_invoice_left">รวมเงิน</div><div class="text_invoice_right">1,234.00</div></td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2"> <div class="text_invoice_left">ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%</div><div class="text_invoice_right">34.00</div></td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2"> <div class="text_invoice_left">หักภาษี ณ ที่จ่าย</div><div class="text_invoice_right">34.00</div></td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="3" class="text_price_totle"><div>ตัวอักษร สามสิบสี่บาทถ้วน</div></td>
       <td colspan="2"> <div class="text_invoice_left">จำนวนเงินทั้งสิ้น</div><div class="text_invoice_right">34.00</div></td>
      </tr>
      </table>
      <table border="1" width="100%">
       <tr>
        <td>
         <div class="payment_method_invoice">
          <div class="payment_method">
                      <p class="show_in_line">รายการรับชำระเงิน</p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<p class="show_in_line glyphicon glyphicon-check"><img src="image/icon.png" alt="" class="image_icon">เงินสด</p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<p class="show_in_line glyphicon glyphicon-unchecked">เงินโอน</p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<p class="show_in_line glyphicon glyphicon-unchecked">เช็ค</p>
                     </div>
          <div class="bank_name_invoice">
           ชื่อธนาคาร / Bank &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241241234
          </div>
          <div class="date_invoice">
           วันที่ / Date &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2019-11-01
          </div>
         </div>
        </td>
        <td>
         <div class="signature_company_box">
          <div class="signature_company">
           ในนามบริษัท xxxxxx
          </div>
          <div class="line_signature_company">
           ________________
          </div>
          <div class="">
           ผู้มีอำนาจลงนาม
          </div>
         </div>
        </td>
       </tr>
      </table>
     </div>
    </div>
  </div>

Top