อยากทราบวิธีการ override ไฟล์ bookmark มาใช้งานใน Extension ของ phpbb

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบวิธีการ override ไฟล์ bookmark มาใช้งานใน Extension ของ phpbb

อยากทราบวิธีการ override ไฟล์ bookmark มาใช้งานใน Extension ของ phpbb

by Ittichai_chupol » 11/12/2019 11:00 am

-- ผมต้องการที่จะสร้าง Extension สำหรับใช้ใน phpbb โดยต้องการที่จะปรับแก้ไขการแจ้งเตือนของโพสต์ ที่ผู้ใช้งานได้ทำการ bookmark ไว้
-- ซึ่งผมต้องการที่จะทำงาน override ไฟล์ bookmark.php มาใช้งาน โดยผมต้องการที่จะไม่ให้เข้าไปใช้งานไฟล์ bookmark.php ที่เป็นพื้นฐานของ phpbb
-- โดยผมได้ทดสอบโดยการที่ สร้างไฟล์ bookmark.php นี้ขึ้นมา แล้วใช้คำสั่งใน service.yml เรียกใช้งาน โดยมีคำสั้งในการเรียกดังนี้

Code: Select all

  
  notification.type.bookmark:
    class: mindphp\m_anonymous\notification\bookmark
    shared: false
    parent: notification.type.base
    calls:
      - [set_user_loader, ['@user_loader']]
      - [set_config, ['@config']]
    tags:
      - { name: notification.type }

-- ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ ตอนนี้ Extension ยังไม่มีการเข้าไปทำงานใน bookmark.php ที่ผมสร้างขึ้น จึงอยากทราบว่า ควรจะปรับแก้ไขอย่างไรครับ
-- ผมได้ ลบแคช ร่วมทั้งถอดกการติดตั้ง พร้อม ติดตั้งใหม่ไปแล้วครับ

Top