ช่วยด้วยค่ะ มัน code error ดึงจากฐานข้อมูลไม่ได้ช่วยทีค่ะ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ช่วยด้วยค่ะ มัน code error ดึงจากฐานข้อมูลไม่ได้ช่วยทีค่ะ

Re: ช่วยด้วยค่ะ มันcode error ดึงจากฐานข้อมูลไม่ได้ช่วยทีค่ะ

by ronna » 18/09/2012 9:02 am

ขอบคุณมากๆนะคะ เพิ่งหัดเขียนเลยไม่คอ่ยรู้เรื่องเท่าไหร่

Re: ช่วยด้วยค่ะ มันcode error ดึงจากฐานข้อมูลไม่ได้ช่วยทีค่ะ

by touleg » 18/09/2012 2:10 am

Code: Select all

//ไม่ได้ใส่ ;
mysql_select_db($dbname)or die ("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้")

//เว้นวรรคให้ดี
$sql = "select*from $tblname";

//ไม่ได้ใส่ ;
$i=0

//ไม่ได้ใส่ " และ ; ด้านหลัง
echo"<Tr><Td>$id</Td><Td>$name</Td><Td$surname></Td><Td>$email</Td></Tr>

//ผิดนะ
<Td$surname>

Re: ช่วยด้วยค่ะ มันcode error ดึงจากฐานข้อมูลไม่ได้ช่วยทีค่ะ

by mindphp » 17/09/2012 4:36 pm

Parse error: syntax error
คือเขียนผิดรูปแบบโครงสร้าง ภาษาครับ แก้ไขตาม line ที่มันแจ้งมา

ช่วยด้วยค่ะ มัน code error ดึงจากฐานข้อมูลไม่ได้ช่วยทีค่ะ

by ronna » 17/09/2012 9:12 am

Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in C:\AppServ\www\Joomla1.5\plugins\content\DirectPHP.php(54) : eval()'d code on line 44

ตัวอย่างโค้ดที่ทำมันเออเร่อมันดึงจากฐานข้อมูลไม่ได้

<?php

//กำหนดตัวแปรเพื่อนำไปใช้งาน

$hostname="localhost"; //ชื่อโฮสต์

$user = "root";

$password = "12345";

$dbname = "joomla";

$tblname = "subject1";//เริ่มติดต่อข้อมูล

mysql_connect($hostname,$user,$password)or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");//เลือกฐานข้อมูล

mysql_select_db($dbname)or die ("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้")//คำสั่ง sql และสั่งให้ทำงาน

$sql = "select*from $tblname";

$dbquery = mysql_db_query($dbname,$sql);//หาจำนวนเรกคอร์ดข้อมูลในตาราง

$num_rows = mysql_num_rows($dbquery);//หาจำนวนฟิลด์ในตาราง

$num_fields =mysql_num_fields($dbquery);echo"แสดงข้อมูลในตาราง $tblname ในฐานข้อมูล $dbname ของ Mysql<Hr>";

echo"<Table border = 1>";

echo"<Tr>";//พิมพ์ส่วนหัวตาราง

$i=0;

while($i<$varchar_fields)

{

$field_name[$i]=mysql_field_name($dbquery,$i);

echo"<Td bgcolor=skyblue>".$field_name[$i]."</Td>";

$i++;

}

//เริ่มวนลูปแสดงข้อมูล

$i=0

while($i<$num_rows)

{

$result = mysql_fech_array($dbquery);

$id = $result[id];

$name = $result[name];

$surname = $result[surname];

$email = $result[email];echo"<Tr><Td>$id</Td><Td>$name</Td><Td$surname></Td><Td>$email</Td></Tr>

$i++;

}

echo"</Table>";

//ปิดการติดต่อข้อมูล

mysql_close();?>

Top