ปัญหา SQL ERROR [ mysqli ] Incorrect string value: '\xE0\xB8' for column 'topic

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ปัญหา SQL ERROR [ mysqli ] Incorrect string value: '\xE0\xB8' for column 'topic

ปัญหา SQL ERROR [ mysqli ] Incorrect string value: '\xE0\xB8' for column 'topic

by mindphp » 20/12/2014 1:37 am

SQL ERROR [ mysqli ]
Incorrect string value: '\xE0\xB8' for column 'topic_title' at row 1 [1366]
ปัญหา
จาก คือ \xE0\xB8\ น่าจะมาจาก \xe0\xb8\x80
ซึ่งคือตัวอักษร ฀
ถ้าเป็น ก คือ \xe0\xb8\x81

แต่คำนี้ ตัดค่าผิดมา \xe0\xb8\ เลยไม่สามารถ map กับตัวอักษรได้
และไม่สามารถเก็บ ลงใน ฐานข้อมูล mysql 5.1 ถึงแม้จะ กำหนดเป็น UTF-8 แล้วก็ตาม

ปัญหา ข้อความ เป็นปัญหา ของ บอร์ด SMF หรือ โปรแกรมที่เขียน เอง แล้วไม่ได้กรอง ข้อมูล ก่อน
เก็บลงฐานข้อมูล

ปัญหานี้ ใน phpBB เตรียม ฟังก์ชั่นไว้สำหรับ แก้ปัญหา ไว้ให้แล้ว ฟังก์ชั่น

Code: Select all

utf8_clean_string() 
ช่วยคุณได้

ปล. ปัญหานี้ไม่เกิดกับ Mysql 5.5

Top