จะวน loop สร้างตารางยังไง

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: จะวน loop สร้างตารางยังไง

Re: จะวน loop สร้างตารางยังไง

by elemental » 21/03/2008 3:38 pm

Kizmo wrote:จะสร้างตารางใส่รูปภาพ แถวละ 5 ภาพ

fetch_array จากฐานข้อมูลด้วยชื่อ เอามาใส่ตาราง

แบบนี้

Code: Select all

<td><img src="$result['imgname']"></td>
ทีนี้ผมจะให้มันขึ้นแถวใหม่ทุก ๆ 5 ภาพอย่างไร

จะใช้คำสั่งอะไรคับ

Code: Select all

<table width="60%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#000000">
<?
	
	$col=5;
	$i=0;
	while($row=mysql_fetch_array($result)){		
	if($i==0) echo "<tr>";
	$i++;
	if($i<=$col){	   
?>	 	
  <td align="center">
<? 
		echo '<img src="'.$row['imgname'].'">';
?>
	</td>
<?
		}
	if ($i==$col){
		$i=0;
?>
 </tr> 
<?
		} #END if
  } #END WHILE
  if(($i!=$col)&&($i!=0)){
	  for($x=$i;$x<$col;$x++){
		echo "<td>&nbsp;</td>";
	  }
	  echo "</tr>";
 }
?>
</table>
ลองดูครับ

by mindphp » 21/03/2008 1:00 pm

ใช้ฐานข้อมูลอะไร

จะวน loop สร้างตารางยังไง

by Kizmo » 21/03/2008 6:10 am

จะสร้างตารางใส่รูปภาพ แถวละ 5 ภาพ

fetch_array จากฐานข้อมูลด้วยชื่อ เอามาใส่ตาราง

แบบนี้

Code: Select all

<td><img src="$result['imgname']"></td>
ทีนี้ผมจะให้มันขึ้นแถวใหม่ทุก ๆ 5 ภาพอย่างไร

จะใช้คำสั่งอะไรคับ

Top