ขอตัวอย่างดค้ด php การรับค่าข้อมูลจาก textbox

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ขอตัวอย่างดค้ด php การรับค่าข้อมูลจาก textbox

Re: ขอตัวอย่างดค้ด php การรับค่าข้อมูลจาก textbox

by M031 » 22/04/2016 3:57 am

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Document</title>
</head>
<body>


 <form onsubmit="id_people();return false;">
  ID: <input type="text" id="txt_id" maxlength="13">
  <br>
  <input type="text" disabled id="yoyo" maxlength="13">

  <input type="submit">
 </form>

  <script>
  function id_people() {
   var cid = document.getElementById("txt_id").value;
   document.getElementById("yoyo").value = cid;
  }
  </script>
</body>
</html>

Re: ขอตัวอย่างดค้ด php การรับค่าข้อมูลจาก textbox

by Zang » 19/04/2016 4:16 am

โพส code ตัวอย่างไว้เลยครับ จะช่วยดูให้ครับ

ขอตัวอย่างดค้ด php การรับค่าข้อมูลจาก textbox

by prajoub_dls » 18/04/2016 12:16 am

ขอตัวอย่างดค้ด php การรับค่าข้อมูลจาก textbox
เช่น เมื่อเราป้อนข้อมูลใน textbox 1แล้วเมื่อคลิกปุ่ม Submit ให้แสดงข้อมูลที่ป้อนใน textbox 2 ดังรูป

Image

Image

Top