สอบถายเรื่อง Insert ลงฐานข้อมูล

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: สอบถายเรื่อง Insert ลงฐานข้อมูล

Re: สอบถายเรื่อง Insert ลงฐานข้อมูล

by AePongsak » 17/01/2017 4:43 pm

Code: Select all

<?php
$host = 'localhost';
$username = 'root';
$password = '';
$db = 'm039';

mysql_connect($host, $username, $password) or die('connnect Failed');
mysql_query('set names utf8');
mysql_select_db($db) or die('Select DB Failed');

 ?>
แล้วแล้วครับพอดีเลือก $db ผิด

สอบถายเรื่อง Insert ลงฐานข้อมูล

by AePongsak » 17/01/2017 4:21 pm

Code: Select all

<?php

require_once 'connect.php';

if (isset($_POST['submit']))
{
  $value = $_POST['valuenum'];
  $unit = $_POST['list1'];


$sql = "INSERT INTO con (value, unit)"."VALUES ('$value', '$unit')";
mysql_query($sql) or die('Insert Error');
echo "Insert  Success";

}
แล้วขึ้น Insert Error

Top