เพิ่ม ip ลงฐานข้อมูลไม่ได้

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เพิ่ม ip ลงฐานข้อมูลไม่ได้

Re: เพิ่ม ip ลงฐานข้อมูลไม่ได้

by moomai » 19/01/2017 3:27 pm

ขอบคุณค่ะ

Re: เพิ่ม ip ลงฐานข้อมูลไม่ได้

by mindphp » 19/01/2017 10:58 am

#localhost ได้ IP เป็นแบบนั้นถูกแล้วครับ

Re: เพิ่ม ip ลงฐานข้อมูลไม่ได้

by moomai » 19/01/2017 10:40 am

fields ในตารางเป็น varchar(20) แล้ว แต่บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลมันไม่เป็นเลข ip เวลา echo ก็เหมือนกันค่ะ
s.PNG
s.PNG (28.06 KiB) Viewed 410 times
ip.PNG
ip.PNG (1.12 KiB) Viewed 410 times

Re: เพิ่ม ip ลงฐานข้อมูลไม่ได้

by mindphp » 19/01/2017 2:59 am

#Error อะไรครับ
fields ของตารางที่จะเก็บตารางของ ฐานข้อมูล ต้องเป็น string นะครับ
อย่างน้อยๆ varchar(20) สำหรับ #ipv4

เพิ่ม ip ลงฐานข้อมูลไม่ได้

by moomai » 19/01/2017 12:09 am

เพิ่ม ip ลงฐานข้อมูลไม่ได้ ไม่ทราบว่าผิดตรงไหน ต้องแก้ยังไง

Code: Select all

<?php
$host = 'localhost';
$username = 'root';
$password = '';
$db = 'vat';
mysql_connect($host,$username,$password) or die('Connect Failed');
mysql_query('set name utf8');
mysql_select_db($db) or die('Select DB Failed');

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>โปรแกรมคำนวณราคาก่อนบวก vat 7%</title>
</head>
<body bgcolor="#aaccdd">
  <form method="post" action="">
  <center><Br>
  โปรแกรมคำนวณราคาก่อนบวก vat 7%<br><hr><br>
  <?php
  date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");
  $datetime = date("d-m-y เวลา H:i:s")."<br>";
  echo "วัน/เดือน/ปี " .$datetime ."<br>";
  ?>
	ชื่อผู้ใช้งาน
	<input type="text" name="name" autocomplete="off" placeholder="name" value="" >
  	จำนวนเงิน
  <input type="number" autocomplete="off" name="price" placeholder="0.00" value=""> บาท     
  <input type="submit" name="submit" value="คำนวณ" > 
  <input type="reset" name="reset" >
  <Br><Br> 

  <?php 
  if (isset($_POST['submit'])){
  date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");
  $datetime = time();
  $ipaddress = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];  
  $ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];

  	$username=$_POST['name'];
  	$money=0;
  	$money=$_POST['price'];   
  $sum=100;
  $sum1=107;
  $num=$money*$sum/$sum1;
  $vat=$money-$num;

  $sql="INSERT INTO vat (name,time,ip_address,price,vat,money)"."value('$username','$datetime','$ip','$money','$vat','$num')";
  mysql_query($sql) or die('*** กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบก่อนคำนวณ ***');
  	
  	echo "สวัสดี คุณ" . $username ."<br>";
  	echo "จำนวนเงิน =  ". $money ." บาท <br>";
    echo "ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% = ".number_format($vat, 2, '.', '')." บาท<br>";
    echo "จำนวนเงินที่ยังไม่รวมภาษี vat 7% = ".number_format($num, 2, '.', '') ." บาท<br>";
    echo 'Your IP is : '.$ip."";
}
  ?>
  </center>
  </form>
</body>
</html>

Top