สอบถามค่ะ เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้ ไม่ทราบว่าผิดตรงไหนคะ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: สอบถามค่ะ เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้ ไม่ทราบว่าผิดตรงไหนคะ

Re: สอบถามค่ะ เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้ ไม่ทราบว่าผิดตรงไหนคะ

by thatsawan » 04/05/2017 6:18 pm

Code: Select all

$con = mysqli_connect($host,$username,$password,$db);
mysqli_query($con,'set names utf8');
if (mysqli_connect_errno()) {
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
} 

สอบถามค่ะ เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้ ไม่ทราบว่าผิดตรงไหนคะ

by moomai » 04/05/2017 6:10 pm

สอบถามค่ะ เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้ ไม่ทราบว่าผิดตรงไหนคะ
error ที่ขึ้นหน้าเว็บค่ะ
Connect Database Error

โค้ดที่ใช้ connect ค่ะ

Code: Select all

require_once '../../configuration.php';

$joomla3 = new JConfig();
 $host = $joomla3->tool_db_host;
 $username = $joomla3->tool_db_user;
 $password = $joomla3->tool_db_pass;
 $db = $joomla3->tool_db_name;

// $host = $joomla3->host;
// $username = $joomla3->user;
// $password = $joomla3->password;
// $db = $joomla3->db;
$datavat = 'tools_vat';


$con = mysqli_connect($host,$username,$password,$db);
mysqli_connect($con,'host,username,password') or die('Connect Database Error');
mysqli_select_db($db) or die('Select Database Error');
mysqli_query($con,'set names utf8');

Top