ตัวอย่างการใช้ Match Fuction ใน php ฟังก์ชั่นช่วยคำนวณ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ตัวอย่างการใช้ Match Fuction ใน php ฟังก์ชั่นช่วยคำนวณ

ตัวอย่างการใช้ Match Fuction ใน php ฟังก์ชั่นช่วยคำนวณ

by tai14 » 20/08/2018 4:29 pm

ตัวอย่างการใช้ Match Fuction
1.ฟังก์ชัน max() เป็นฟังก์ชันที่ใช้หาค่ามากที่สุด
ตัวอย่าง

Code: Select all

echo max(100,200,700,800)."</br>";
echo max(array(2,3,4,5));         //หาค่าที่มากที่สุดในอาเรย์
ผลลัพธ์
Screenshot_179.jpg

2.ฟังก์ชัน min() เป็นฟังก์ชันที่ใช้หาค่าน้อยที่สุด

ตัวอย่าง

Code: Select all

echo min(100,200,700,800)."</br>";
echo min(array(2,3,4,5));         //หาค่าที่มากที่สุดในอาเรย์
ผลลัพธ์
Screenshot_181.jpg

3.ฟังก์ชัน rand() เป็นฟังก์ชันที่ใช้แรนด้อมค่า เมื่อ refresh ก็จะได้ค่าใหม่มาเรื่อยๆ

Code: Select all

echo rand(100,1000)."</br>";
ผลลัพธ์
Screenshot_183.jpg
เมื่อ Refresh จะได้ค่าใหม่
Screenshot_182.jpg
4.ฟังก์ชัน round() เป็นฟังก์ชันที่ใช้ปัดเศษทศนิยม ถ้าค่ามีเศษมากกว่า 5 จะปัดขึ้น ถ้าค่ามีเศษน้อยกว่า 5 จะปัดลง
ตัวอย่าง

Code: Select all

echo round(499.6)."</br>";
ผลลัพธ์
Screenshot_184.jpg
5.ฟังก์ชัน ceil() เป็นฟังก์ชันการปัดเศษขึ้นทั้งหมดโดยไม่สนใจว่าเศษมีค่าเท่าไหร่
ตัวอย่าง

Code: Select all

echo ceil(499.1)."</br>";
ผลลัพธ์
Screenshot_185.jpg
6.ฟังก์ชัน floor() เป็นฟังก์ชันการปัดเศษลงทั้งหมดโดยไม่สนใจว่าเศษมีค่าเท่าไหร่
ตัวอย่าง

Code: Select all

echo floor(499.1)."</br>";
ผลลัพธ์
Screenshot_186.jpg

Top