การใส่ไวยากรณ์สำหรับความคิดเห็นใน php พื้นฐาน

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใส่ไวยากรณ์สำหรับความคิดเห็นใน php พื้นฐาน

การใส่ไวยากรณ์สำหรับความคิดเห็นใน php พื้นฐาน

by phennapa » 16/06/2020 3:27 pm

การใส่ไวยากรณ์สำหรับความคิดเห็นใน php พื้นฐาน
ความคิดเห็นใน PHP เป็นบรรทัดที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม จุดประสงค์เดียวคือการอ่านโดยคนที่กำลังดูไวยากรณ์นั้น
ความคิดเห็นสามารถใช้ในการ
-ให้ผู้อื่นเข้าใจไวยากรณ์ของเรา
-เตือนตัวเองในสิ่งที่ทำ
PHP มีการแสดงความคิดเห็นได้หลายวิธี ตัวอย่าง ข้างล่างเลยค่ะ

**ไวยากรณ์สำหรับความคิดเห็นบรรทัดเดียว //,#

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<?php
// This is a single-line comment 

# This is also a single-line comment
?>
 
</body>
</html>


**ไวยากรณ์สำหรับความคิดเห็นหลายบรรทัด เปิดด้วย/* ปิดด้วย */

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<?php
/*
This is a multiple-lines comment block
that spans over multiple
lines
*/
?>
 
</body>
</html>
รูปแสดงผลที่ใช้ไวยากรณ์จากภาพข้างบน จะไม่แสดงผลหน้าจอ
text1.png
text1.png (8.67 KiB) Viewed 200 times
**การใช้ความคิดเห็นในส่วนใดส่วนหนึ่งของไวยากรณ์

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
 
<?php
// You can also use comments to leave out parts of a code line //จะปิด Comment แค่บรรทัดเดียว
$x = 5 /* + 15 */ + 5; //ใช้ไวยากรณ์จะปิดแค่ /* + 15 */ 
echo $x;
?>
 
</body>
</html>
รูปแสดงการใช้ความคิดเห็นในส่วนใดส่วนหนึ่งของ Comment ข้างล่างเลยค่ะ
text2.PNG
text2.PNG (6.33 KiB) Viewed 200 times

Top