เขียน Python ติดต่อฐานข้อมูล PostgreSQL และ pdAdmin III

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เขียน Python ติดต่อฐานข้อมูล PostgreSQL และ pdAdmin III

Re: เขียน Python ติดต่อฐานข้อมูล PostgreSQL และ pdAdmin III

by tatiya » 16/05/2019 2:31 pm

เพิ่มเติ่มข้อ 3 ให้ติ๊ก inherit global site-packeges ด้วย
Create Project_176.png
Create Project_176.png (35.54 KiB) Viewed 1373 times

เขียน Python ติดต่อฐานข้อมูล PostgreSQL และ pdAdmin III

by teenproza7 » 16/05/2019 2:08 pm

บทความนี้จะแนะนำการเขียน Python เพื่อทำการติดต่อฐานข้อมูล PostgreSQL โดยใช้ pgAdmin III ในการจัดการฐานข้อมูล

ในบทความนี้ผู้เขียนได้ใช้ Pycharm Community ในการเขียนนะครับ

1.อันดับแรกให้ทำการติดตั้ง PostgreSQL และ pgAdmin III

2.เมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วให้สร้างฐานข้อมูลใน pgAdmin III ดังภาพ ***ขอข้ามวิธีการติดตั้ง pgAdmin และขั้นตอนการตั้ง host , username , password

[attachment=0]Selection_737.png[/attachment]

3.ใน Pycharm ทำการสร้างโปรเจขึ้นมาโดยทำการเรียกใช้ Interpreter python 2.7 ดังภาพ

Image

4.ทำการเรียก Terminal ผ่าน Pycharm แล้วรัน โค้ด เพื่อติดตั้งโมดูล psycopg2 แล้วรอสักครู่

[code]pip install psycopg2[/code]

5.ทดลองเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโดยใช้โค้ด
[code]
import psycopg2 as n
con = n.connect(host='localhost', user='postgres', password='', port='5432',database='testDB')
cur = con.cursor()
cur.execute('SELECT version()')
var = cur.fetchone()
print "Connect to Database success\n" "Your version is ", var[/code]

6. จะได้การแสดงผลดังภาพ

[attachment=1]Selection_738.png[/attachment]

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเขียน Python เพื่อติดต่อฐานข้อมูล PostgreSQL โดยใช้ pgAdmin III
สำหรับขั้นตอนการติดต่อฐานข้อมูลนั้นสำคัญอย่างมากในการใช้งานฐานข้อมูล

ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
VDO สอนการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL
สอนการใช้งาน PgAdmin จัดการฐานข้อมูล
สอนการใช้งาน PgAdmin จัดการฐานข้อมูล
ขั้นตอน วิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Connect to Database

บทเรียน เนื้อหา สอนการใช้งาน PgAdmin จัดการฐานข้อมูล
มารู้จักและติดตั้ง PostgreSQL
Attachments
Selection_738.png
Selection_737.png
Selection_737.png (23.02 KiB) Viewed 1379 times

Top