Flow Account คืออะไร

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: Flow Account คืออะไร

Flow Account คืออะไร

by Duanghathai Termtem » 01/12/2020 5:06 pm

Flow Account คืออะไร?
เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เพื่อผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้น ใช้งานง่าย เปิดบิล บันทึกค่าใช้จ่าย ทำบัญชี และรายงานภาษีได้ในที่เดียว สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งยังสามารถทำงานได้ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รองรับทั้ง iOS และ Android ได้รับการรับรองว่ามีความปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล
ด้วยระบบฐานข้อมูล Cloud ของ Amazon Web Services และมีการเข้ารหัส SSL เพื่อความปลอดภัยในตัวด้วย ทำให้เป็นที่สนใจของนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆ เพื่อเป็นตัวช่วยในการเก็บข้อมูลเอกสาร หลักฐานการทำธุรกรรมต่างๆของธุุรกิจ ทั้งยังมีการประมวลผลให้ออกมาในภาพรวมที่เข้าใจง่ายและรวดเร็ว

ภาพรวมบริษัท (Dashboard) มาจากไหน?
จากหน้าภาพรวมจะเป็นการแสดงภาพรวมรายรับรายจ่ายของบริษัทในมุมมองต่างๆ ซึ่งจะช่วยบริหารยอดค้างรับค้างจ่าย ทำให้ไม่พลาดทุกการวางบิลและชำระเงิน จากการบริหารจัดการเอกสารที่ยังค้างรับจากลูกค้า หรือยอดที่ยังค้างจ่ายจากผู้ขาย นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถวิเคราะห์รายได้และคุมค่าใช้จ่ายผ่านหน้าภาพรวม (Dashboard) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยจะมีอยู่ 7 กราฟ คือ (ข้อมูลที่แสดงเป็นตัวเลขจากการสมมติ)
1.ยอดขายตามสินค้า เพื่อให้คุณดูว่าสินค้าไหนขายดี , ใครคือลูกค้าคนสำคัญ และพนักงานคนไหนทำยอดขายได้
ยอดขายประกอบด้วยเอกสารดังนี้
- ใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) : ทุกสถานะ ยกเว้น ยกเลิก
- (หัก) ใบลดหนี้ (Credit Note) : ทุกสถานะ ยกเว้น ยกเลิก
- ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) : ทุกสถานะ ยกเว้น ยกเลิก
- ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (Cash Invoice) : ทุกสถานะ ยกเว้น ยกเลิก
*ยอดรายได้เป็นยอดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ถ้ามี)
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-1.png
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-1.png (36.47 KiB) Viewed 169 times
2.สรุปยอดเก็บเงิน เพื่อให้คุณเห็นยอดที่เก็บเงินแล้วจากรายได้ทั้งหมด
ในส่วนกราฟสีเทาเป็นยอดรายได้ทั้งหมด ประกอบด้วย
- ใบวางบิล (Billing Note) : สถานะ รอวางบิล, วางบิลแล้ว
- ใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเก็บเงิน, แบ่งจ่าย, เก็บเงินแล้ว,เปิดใบเสร็จแล้ว
- ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (Cash Invoice) : สถานะ รอดำเนินการ, เก็บเงินแล้ว
- ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเก็บเงิน, เปิดใบเสร็จแล้ว
- (หัก) ใบลดหนี้ (Credit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเก็บเงิน, คืนเงินแล้ว, เปิดใบเสร็จแล้ว
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-1.png
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-1.png (28.8 KiB) Viewed 167 times
3.ค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่ เพื่อให้คุณติดตามหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่ถูกใช้จ่ายไปมากที่สุด
ยอดค่าใช้จ่ายประกอบด้วยเอกสารดังนี้
- ใบรับสินค้า (Receiving Inventory) : ทุกสถานะ ยกเว้น ยกเลิก
- เอกสารค่าใช้จ่าย (Expense Note) : ทุกสถานะ ยกเว้น ยกเลิก
- เงินเดือน (Debit Note) : ทุกสถานะ ยกเว้น ยกเลิก
*ยอดค่าใช้จ่ายจากใบรับสินค้าและค่าใช้จ่าย เป็นยอดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ถ้ามี)
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-2.png
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-2.png (46.5 KiB) Viewed 167 times
4.สรุปยอดชำระเงิน เพื่อให้คุณเห็นยอดที่ชำระเงินแล้วจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในส่วนกราฟสีเทาเป็นยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประกอบด้วย
- ใบรับสินค้า (Receiving Inventory) : สถานะ รอดำเนินการ, อนุมัติ
- เอกสารค่าใช้จ่าย (Expense Note) : สถานะ รอดำเนินการ
- เงินเดือน (Debit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, อนุมัติ
ในส่วนกราฟสีแดงป็นยอดชำระเงินแล้ว ประกอบด้วย
- ใบรับสินค้า (Receiving Inventory) : สถานะ ชำระเงินแล้ว
- เอกสารค่าใช้จ่าย (Expense Note) : สถานะ ชำระเงินแล้ว
- เงินเดือน (Debit Note) : สถานะ ชำระเงินแล้ว, เปิดใบเสร็จแล้ว
*ยอดชำระเงินแล้วที่แสดงเป็นยอดก่อนหัก ณ ที่จ่าย, รายการปรับลด ค่าธรรมเนียมธนาคารและเงินขาด-เกิน
5.รายได้และค่าใช้จ่าย เป็นการดูรายได้และค่าใช้จ่ายรวมเพื่อให้เห็นผลกำไรขาดทุนเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถดูได้ 2 รูปแบบ
รายได้และค่าใช้จ่ายตามเอกสาร (Accrual Basis) ประกอบด้วย
ส่วนรายได้
- ใบวางบิล (Billing Note) : สถานะ รอวางบิล, วางบิลแล้ว
- ใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเก็บเงิน, แบ่งจ่าย, เก็บเงินแล้ว,เปิดใบเสร็จแล้ว
- ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (Cash Invoice) : สถานะ รอดำเนินการ, เก็บเงินแล้ว
- ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเก็บเงิน, เปิดใบเสร็จแล้ว
- (หัก) ใบลดหนี้ (Credit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเก็บเงิน, คืนเงินแล้ว, เปิดใบเสร็จแล้ว
ส่วนค่าใช้จ่าย
- ใบรับสินค้า (Receiving Inventory) : สถานะ รอดำเนินการ, อนุมัติ, ชำระเงินแล้ว
- เอกสารค่าใช้จ่าย (Expense Note) : สถานะ รอดำเนินการ, ชำระเงินแล้ว, เปิดใบเสร็จแล้ว
- เงินเดือน (Debit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, อนุมัติ, ชำระเงินแล้ว
*ระบบแสดงยอดรายได้และค่าใช้จ่ายตามวันที่เอกสาร และแสดงด้วยยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-1.png
รายได้และค่าใช้จ่ายตามการรับ-จ่าย (Cash Basis) ประกอบด้วย
ส่วนรายได้
- ใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) : สถานะ เก็บเงินแล้ว
- ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (Cash Invoice) : สถานะ เก็บเงินแล้ว
- ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) : สถานะ เก็บเงินแล้ว
- (หัก) ใบลดหนี้ (Credit Note) : สถานะ คืนเงินแล้ว
ส่วนค่าใช้จ่าย
- ใบรับสินค้า (Receiving Inventory) : สถานะ ชำระเงินแล้ว
- เอกสารค่าใช้จ่าย (Expense Note) : สถานะ ชำระเงินแล้ว, เปิดใบเสร็จแล้ว
- เงินเดือน (Debit Note) : สถานะ ชำระเงินแล้ว
*ระบบแสดงยอดรายได้และค่าใช้จ่ายตามวันที่เก็บเงินหรือชำระเงิน และแสดงด้วยยอดรับเงินหรือชำระเงินสุทธิหลังหักเงินขาด/เงินเกิน หัก ณ ที่จ่ายและรายการปรับลด
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-2.png
6.ยอดค้างรับ เพื่อดูรายการที่ยังไม่ได้เก็บเงินจากลูกค้า
โดยยอดค้างรับประกอบด้วยเอกสารดังนี้
- ใบวางบิล (Billing Note) : สถานะ รอวางบิล, วางบิลแล้ว
- ใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเก็บเงิน, แบ่งจ่าย
- ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (Cash Invoice) : สถานะ รอดำเนินการ
- ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) : สถานะ รอดำเนินการ
- ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเก็บเงิน
- (หัก) ใบลดหนี้ (Credit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเก็บเงิน
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-3.png
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-3.png (26.57 KiB) Viewed 164 times
ึ7.ยอดค้างจ่าย เพื่อดูรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้ผู้จำหน่าย
โดยยอดค้างจ่ายประกอบด้วยเอกสารดังนี้
- ใบรับสินค้า (Receiving Inventory) : สถานะ รอดำเนินการ, อนุมัติ
- เอกสารค่าใช้จ่าย (Expense Note) : สถานะ รอดำเนินการ
- เงินเดือน (Debit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, อนุมัต
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-4.png
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-4.png (45.46 KiB) Viewed 164 times
นอกจากนี้แล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถเรียกดูข้อมูลภาพรวมขอบริษัทในอดีตหรือช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ด้วย เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินธุรกิจต่อไปได้
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-5.png
Flow Account เหมาะกับใครบ้าง?
Flow Account ถูกคิดค้นมาเพื่อผู้ที่เพิ่งเริ่มธุรกิจ ทำให้มีการรองรับผู้ใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือแม้แต่บุคคลธรรมดา/ฟรีแลนซ์ ทั้งที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและยังไม่จดทะเบียนอีกด้วย
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-2.png
การเริ่มต้นใช้งาน Flow Account
การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซ์สามารถเข้าได้ที่ https://flowaccount.com/
โดยสามารถกดเลือก "สมัครใช้งานฟรี" เพื่อทดสอบการใช้งาน และการโหลดแอปพลิเคชั่นเพื่อใช้งานบนสมาร์ทโฟนก็จะมีฟังค์ชั่นการทำงานที่เหมือนการ
1.เมื่อ Login เข้ามาจะพบ Dash Board ที7แสดง ภาพรวมของบริษัท
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-3.png
2.การตั้งค่าข้อมูลธุรกิจในด้านต่างๆ ดังปรากฎในภาพ โดยเข้าเมนูการตั้งค่า
- การตั้งค่าที่อยู่บริษัท
- ใส่ Logo และ ตรายางบริษัท
- ตั้งค่าเอกสาร เพื่อ
- เลขรันและหัวเอกสาร
- การตั้งค่ารูปแบบดีไซน์เอกสาร
- การตั้งค่าหมายเหตุเอกสาร
- ตั้งค่างวดบัญชี
- ตั้งค่ายอดเริ่มต้น หรือ ตั้งค่ายอดยกมา (เนื่องจากบางธุรกิจมีการเริ่มต้นใช้งานหลังจากดำเนินกิจการมาแล้ว)
- ตั้งค่าบัญชีธนาคาร (บัญชีธนาคารหากมีรายการความเคลื่อนไหวทางบัญชีแล้ว จะไม่สามารถลบบัญชีธนาคารได้ โดยการแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร กรณีกรอกข้อมูลผิด
ให้เข้าที่เมนูบริหารบัญชี > ผังบัญชี > กดปุ่มบริหารผังบัญชี เพื่อแก้ไขจากผังบัญชี สามารถลบและเพิ่มบัญชีธนาคารได้)
- การตั้งค่าผู้ใช้งาน
- การตั้งค่าส่วนตัว (ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจ จึงมักจะตั้งค่าให้ตนเองเป็นนักบัญชี เพื่อการทำงานอย่างครอบคลุม)
- การตั้งค่าผู้ใช้งาน การเพิ่มผู้ใช้งาน และสิทธิการเข้าถึงข้อมูล(กรณีที่ธุรกิจมีการแบ่งแยกงานกันในตำแหน่งต่างๆ และการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลด้วย)
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-4.png
ฟังค์ชั่นการทำงานหลักของ Flow Account
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-1.png
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-1.png (36.3 KiB) Viewed 161 times

Top