วิธีการนำค่าจาก attribute ที่อยู่ใน element หนึ่ง ไปใส่ให้กับ attribute ที่อยู่ในอีก element หนึ่ง

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีการนำค่าจาก attribute ที่อยู่ใน element หนึ่ง ไปใส่ให้กับ attribute ที่อยู่ในอีก element หนึ่ง

วิธีการนำค่าจาก attribute ที่อยู่ใน element หนึ่ง ไปใส่ให้กับ attribute ที่อยู่ในอีก element หนึ่ง

by Ittichai_chupol » 15/11/2019 6:29 pm

ในการทำเว็บไซต์ให้สวยงามนั้นและมีความน่าสนใจนั้น ขึ้นอยู่กับการปรับพัฒนาในสวนของ interface ที่มีสวนผสมของรูปแบบลักษณะหรือสีสันที่ได้มาจาก css และการจัดสัดตำแหน่งการวาง tag ต่างๆ ของ html ที่จะทำให้ผู่ที่เข้ามาใช้งานนั้นสามารถเข้าใจ การใช้งานได้อย่างง่าย และอาจจะทำให้เกิดความถูกใจที่จะอยากใช้งานใน เว็บไซต์ นี้ต่อไป

ซึ่งทั้งนี้ในบางครั้งนอกจากการใช้งาน css หรือ html เข้ามาใช้งานแล้ว ก็ยังจะมีในส่วนที่สามารถเพิ่มลูกเล่นต่างๆในกับหน้าเว็บไซต์ ได้อีกโดยการนำ javascript jquery หรือ ajax เข้ามาทำงานหรือกับ html เพื่อเพิ่มความสะดวกหรือเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้งาน และทั้งนี้บางครั่งยังจะช่วยลดขั้นตอนการพัฒนา coding ลงได้


ตัวอย่าง การนำค่า จาก attribute ที่อยู่ใน element หนึ่ง ส่งไปให้กับ attribute ที่อยู่ในอีก element หนึ่ง

1.

Code: Select all

                 
     <select class="selectpicker" id="name_player" name="">
       <?php while ($r_play = mysqli_fetch_assoc($rstplay)) { // ดึงข้อมูลมาจากการ Query จากฐานข้อมูล (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งาน)
         <option value="<?php echo $r_play['play_id']; ?>" data-thumbnail="player_image/<?php echo $r_play['play_img'];?>" >
         </option>
      <?php } ?>
     </select>

ตัวอย่าง : โคดส่ววนี้จะเป็นส่วนที่เป็น listbox สำหรับเลือกข้อมูล โดยในข้อมูลที่เลือกนั้นจะมีส่วนที่ที่เป็นรูปภาพด้วย รูปภาพ
Selection_999(2207).png
2.สร้าง tag ขึ้นมา เพื่อใช้สำหรับระบุตำแหน่งของ อีก attribute หนึ่งที่อยู่ต่าง element โดยจะระบุอยู่ที่ value

Code: Select all

  <input type="hidden" id="blockid" value="po_10"> 

3.สร้างปุ่มขึ้นมาเพื่อทำการกดยืนยัน สำหรับการส่งค่า

Code: Select all


     <div class="modal-footer">
            <a class="btn btn-primary submita" >Submit</a>
            <!-- <button type="submit" class="btn btn-primary" data-dismiss="modal">Submit</button> -->
            <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button>
           </div>

4.สร้าง tag <script> ที่ด้านล่างข้อง tag html
<script>
------
</script>

5.สร้างฟังชั่น javascript ดังนี้

Code: Select all


  $('.submita').click(function(){
       
        var selvalue = $('.selectpicker').val();
         var blockid = $('#blockid').val();
        var img = $('.selectpicker option:selected').attr('data-thumbnail');
        var img_show = '<img src="./'+img+'" alt="Smiley face" height="42" width="42"><br>'
           $('#'+blockid+' .setplayer').val(selvalue);
           $('#'+blockid+' .showplayer').html(img_show);
           $('#myModal').modal('hide');

        });


Top