การเชื่อมต่อฐานข้อมูล โปรแกรม Dreamweaver

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การเชื่อมต่อฐานข้อมูล โปรแกรม Dreamweaver

Re: การเชื่อมต่อฐานข้อมูล โปรแกรม Dreamweaver

by ghorkor » 04/04/2014 5:21 pm

ขอบคุณค่ะ :)

การเชื่อมต่อฐานข้อมูล โปรแกรม Dreamweaver

by thatsawan » 01/04/2014 12:05 pm

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโปรแกรม Dreamweaver....
คลิกที่ส่วนของ panal > เมนู Databaes > คลิกที่เครื่องหมายบวก MySQL Connection
(ถ้าไม่พบเมนูที่ panel ให้คลิกที่ เมนู window > Databaes หรือ ctrl+shift+F10)
31-3-2557 18-40-50.png
31-3-2557 18-40-50.png (16.02 KiB) Viewed 230 times
>Connection name : Test_connect ชื่อไฟล์เชื่อมต่อฐานข้อมูล
>MySQL server: localhost
>User name : ****
>Password : ****
>Database : ให้ทำการเลือกคลิกที่ Select เพื่อเลือกฐานข้อมูล เมื่อเสร็จสิ้น คลิกที่ OK
31-3-2557 18-42-00.png
31-3-2557 18-42-00.png (26.03 KiB) Viewed 230 times
การเชื่อมต่อฐานข้อมูลสำเร็จ
31-3-2557 19-21-52.png
31-3-2557 19-21-52.png (12.71 KiB) Viewed 230 times
โปรแกรมจะสร้างไฟล์ connect ให้อัตโนมัต ในโฟล์เดอร์ที่จัดเก็บไฟล์เอกสาร
31-3-2557 19-22-30.png
31-3-2557 19-22-30.png (20.83 KiB) Viewed 230 times

Top