หลักการคิดค่าคอมมิชชั่น และวิธีการคิด รายได้จาก Commission

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: หลักการคิดค่าคอมมิชชั่น และวิธีการคิด รายได้จาก Commission

หลักการคิดค่าคอมมิชชั่น และวิธีการคิด รายได้จาก Commission

by natthanit.r2538 » 30/06/2020 11:31 am

คำว่า Commission แปลตามคำศัพท์ตรงๆ จะหมายถึงค่านายหน้า หรือเงินส่วนแบ่งที่ได้จากการขายสินค้า การให้ค่าคอมมิชชั่น ถือเป็นแนวทางที่ช่วยกระตุ้นยอดขาย เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจที่จะขายสินค้าได้มากขึ้น เมื่อพนักงานขายแต่ละรายทำการขายได้มากขึ้น ก็จะได้ส่วนแบ่งจากกำไรที่ขายสินค้าได้ นั่นคือค่าคอมมิชชั่นนั้นเอง การที่กิจการ หรือบริษัทมีการให้ค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงานขายแล้ว นอกจากจะทำให้ยอดขายของกิจการเติบโตขึ้น พนักงานขายก็จะได้รับค่าตอบแทนตามที่พนักงานคนนั้นๆได้ทำยอดขายให้กับกิจการ ทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะขายสินค้าของกิจการให้ได้เยอะมากขึ้นอีกด้วย


วิธีการคิดค่าคอมมิชั่น สามารถแบ่งออกเป็นวิธีหลักๆได้ดังนี้
1. การคิดค่าคอมมิชชั่นตามยอด
วิธีการนี้ มักจะใช้ในกลุ่มธุรกิจที่มีกำไรต่อการขายแต่ละครั้งสูง โดยหลักจากหักต้นทุนแล้วพบว่ามีกำไรสูงกว่า 50% กิจการย่อมมีทางเลือกในการคิดค่าคอมมิชชั่นได้หลายทาง
1.1. การคิดค่าคอมมิชชั่นตามยอดราคา โดยจะคำนวณจากยอดขายสินค้าที่ขายได้
ตัวอย่างการคิดค่าคอมมิชชั่น
ยอดขาย 50,000 - 100,000 บาท จะได้รับค่าคอมมิชชั่นที่อัตรา 1 % ของยอดขาย
ยอดขาย 100,001 - 200,000 บาท จะได้รับค่าคอมมิชชั่นที่อัตรา 2 % ของยอดขาย
ยอดขาย 200,001 - 300,000 บาท จะได้รับค่าคอมมิชชั่นที่อัตรา 3 % ของยอดขาย
1.2. การคิดค่าคอมมิชชั่นตามยอดในใบ Invoice โดยจะคำนวณจากยอดขายในใบ Invoice
ตัวอย่างการคิดค่าคอมมิชชั่น
ยอดขาย 0 - 1,000 บาท ไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
ยอดขาย 1,001 - 10,000 บาท จะได้รับค่าคอมมิชชั่นที่อัตรา 1 % ของยอดขาย
ยอดขาย 10,001 - 50,000 บาท จะได้รับค่าคอมมิชชั่นที่อัตรา 2 % ของยอดขาย
1.3. การคิดค่าคอมมิชชั่นจากยอดสินค้าที่ขายได้ มักจะเป็นการขายสินค้าที่มีราคาสูง เช่น ขายรถ ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่
ตัวอย่างการคิดค่าคอมมิชชั่น
ยอดขาย 1 - 5 คัน จะได้รับค่าคอมมิชชั่น 1,000 บาท
ยอดขาย 6 - 10 คัน จะได้รับค่าคอมมิชชั่นคันละ 1,000 บาท
ยอดขาย 11 คันขึ้นไป จะได้รับค่าคอมมิชชั่นคันละ 2,000 บาท

2. การคิดค่าคอมมิชชั่นตามยอดและตามผลกำไร
วิธีเหมาะกับกลุ่มธุรกิจที่มีกำไรต่อการขายไม่สูงมากนัก โดยหลักจากหักต้นทุนแล้วพบกว่ามีกำไรสูงไม่ถึง 50% หรือมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดความแปรผันของกำไรหลายอย่าง กิจการจึงต้องใช้วิธีการคิดค่าคอมมิชชั่นที่มีความปลอดภัย และมีความเสี่ยงน้อย วิธีนี้จะทำให้กิจการมีความเสี่ยงทางการเงินน้อยกว่า และยังทำให้พนักงานขายรักษาผลกำไรและยอดขายของกิจการได้อีกทางหนึ่งด้วย
ตัวอย่างการคิดค่าคอมมิชชั่น
กำไรขั้นต้น 0 - 10 % ไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
กำไรขั้นต้น 10 - 25 % จะได้รับค่าคอมมิชชั่นที่อัตรา 3 % ของยอดขาย
กำไรขั้นต้น 26 - 40 % จะได้รับค่าคอมมิชชั่นที่อัตรา 5 % ของยอดขาย
กำไรขั้นต้น 40 - 50 % จะได้รับค่าคอมมิชชั่นที่อัตรา 7 % ของยอดขาย

3. การคิดค่าคอมมิชชั่นตามประเภทธุรกิจ
วิธีการนี้เหมาะกับกิจการที่ไม่ได้ต้องการยอดขายที่สูงจากลูกค้ารายเดิม แต่ต้องการหาลูกค้ารายใหม่ๆ โดยกิจการจะให้ค่าคอมมิชชั่นกับพนักงานขายที่ปิดการขายกับลูกค้ารายใหม่ๆสูงกว่าการให้ค่าคอมมิชั่นจากลูกค้ารายเดิม ทำให้พนักงานขายสนใจที่จะหาลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่ม มากกว่าจะทำยอดขายจากลูกค้ารายเดิม
ตัวอย่างการคิดค่าคอมมิชชั่น
ยอดขายจากลูกค้ารายเก่า จะได้รับค่าคอมมิชชั่นที่อัตรา 0.5 % ของยอดขาย
ยอดขายจากลูกค้ารายใหม่ จะได้รับค่าคอมมิชชั่นที่อัตรา 3 % ของยอดขาย


ในการคิดค่าคอมมิชชั่นสามารถคำนวณโดยการใส่สูตรใน Excel หรือจะหาโปรแกรมที่สามารถคิดค่าคอมมิชชั่นได้อัตโนมัติ แล้วแต่ความสะดวกของกิจการ ในการคิดค่าคอมมิชชั่นยังสามารถคิดค่าคอมมิชชั่นเป็นรายบุคคล เป็นทีม คิดตามยอดขายของบุคคล ของทีม หรือรวมยอดขายของทั้งกิจการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกิจการ โดยการคิดค่าคอมมิชชั่น นอกจากจะคิดจากยอดขายหรือผลกำไรของกิจการแล้ว จะต้องคำนึงต้นทุนอื่นๆของกิจการอีกด้วย เช่น ค่าเช่าถานที่ ค่าจ้างพนักงาน ค่าสาธารณูปโภคภายในกิจการ เพื่อให้ปลอดภัยต่อกิจการและลดความเสี่ยงในเรื่องของผลกำไรสุทธิ ดังนั้นกิจการจะต้องคิดอัตราการให้ค่าคอมมิชชั่นที่พอดีกับผลกำไร ความพอใจของพนักงาน และยังทำให้ยอดขายของกิจการเติบโตขึ้นได้อีกด้วย

อ้างอิง
https://www.sales100million.com/single-post/How-To-Set-The-Easy-Commission-Plan
http://www1.prosoft.co.th/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=5349
https://sites.google.com/site/computerbusiness01/bth-thi-3-karna-khxmphiwtexr-ma-chi-ni-ngan-dan-kar-tlad/kar-khanwn-kha-khxm-mich-chan

Top