จ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 , 39 อย่างไร

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: จ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 , 39 อย่างไร

จ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 , 39 อย่างไร

by milk2533 » 24/11/2020 3:08 pm

จ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 , 39 อย่างไร

การจ่ายเงินสมทบประกันสังคม คือ เงินที่นายจ้าง หรือลูกจ้าง หรือผู้ประกันตนเอง จะต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับรวมโอที มีมาตรา 33 เท่านั้นที่ชำระและหักแบบนี้ แต่ถ้าเป็น มาตรา 39 จะไม่มีนายจ้าง แต่เป็นการประกันตนเอง

-จ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 คือ พนักงานที่มีบริษัทหรือที่มีนายจ้างขึ้นทะเบียนให้พนักงานกรณีถูกจ้างงานโดยที่บริษัทมีการหักเงินสมทบ 5 % จาก โอที เงินเดือน โบนัส สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และส่วนของนายจ้างจ่ายสมทบอีก 5 % รวมเป็น 10 % เพื่อส่งประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปที่สำนักงานประกันสังคมหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

068624f387edf6d7c90cfb0da8731e08.jpg
068624f387edf6d7c90cfb0da8731e08.jpg (35.98 KiB) Viewed 253 times

-มาตรา 39 คือผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือพนักงานที่เคยทำงานส่งเงินสมทบมา 12 เดือนขึ้นไปและมีการออกจากงานหรือถูกจ้างออก ประสงค์จะส่งต่อตนเองแบบสมัครใจ แต่ต้องสมัครภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่ว้นที่ออกจากงานโดย ส่งเดือนละ 432 บาท โดยชำระได้ที่ 7-11 ทุกสาขา หรือ สำนักงานประกันสังคม ถ้าเกินกำหนดชำระเกิน 60 วัน ให้ชำระที่สำนักงานประกันสังคมเท่านั้น

4DQpjUtzLUwmJZZPEbslx3cPQrpn20K8abrFkbA4zTGP.jpg
4DQpjUtzLUwmJZZPEbslx3cPQrpn20K8abrFkbA4zTGP.jpg (47.19 KiB) Viewed 253 times

-การชำระจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นสิ่งที่บริษัทที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จะต้องนำส่งเข้าประกันสังคม ดังนั้นต้องชำระให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อไม่มีมีการปรัปเพื่อชำระการล่าช้าได้นะค่ะหานท่านใดสนใจศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การชำระประกันสังคม สามารถศึกษาต่อได้ที่

viewtopic.php?f=140&t=67892

Top