เมื่อยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว จะได้รับใบเสร็จรับเงินอย่างไร เมื่อใด

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เมื่อยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว จะได้รับใบเสร็จรับเงินอย่างไร เมื่อใด

Re: เมื่อยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว จะได้รับใบเสร็จรับเงินอย่างไร เมื่อใด

by M029 » 08/09/2015 10:51 am

ใบเสร็จรับเงินจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบ ภ.อ.01 ให้ในวันทำการถัดไป

เมื่อยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว จะได้รับใบเสร็จรับเงินอย่างไร เมื่อใด

by อินเทอร์เน็ต » 22/04/2015 2:05 pm

เมื่อยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว จะได้รับใบเสร็จรับเงินอย่างไร เมื่อใด

Top