ทำความรู้จักกับภาษา python (42) : ภาษา python (ไพทอน) แบบ OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำความรู้จักกับภาษา python (42) : ภาษา python (ไพทอน) แบบ OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (42) : ภาษา python (ไพทอน) แบบ OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)

by bolue » 09/06/2020 10:22 am

Code: Select all

class Employee:

  empcount = 0

  def __init__(self, name, salary):
    self.name = name
    self.salary = salary
    Employee.empcount += 1

  def disempcount(self):
    print("Total %d" % Employee.empcount)

  def disEmployee(self):
    print("Name:", self.name, "salary:", self.salary)

obj1 = Employee("Bow", 18000)

obj2 = Employee("Bow2", 20000)

obj3 = Employee("Bow3", 25000)

obj1.disEmployee()
obj2.disEmployee()
obj3.disEmployee()
print("Total %d" % Employee.empcount)
ผลลัพธ์
Python Knowledge-1.png
Python Knowledge-1.png (6.02 KiB) Viewed 388 times

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (42) : ภาษา python (ไพทอน) แบบ OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)

by jirawoot » 22/06/2019 6:02 pm

Code: Select all

class Employee:

  empCount = 0
  def __init__(self, name, salary):
    self.name = name
    self.salary = salary
    Employee.empCount += 1

  def displayCount(self):
    print('total employee %d'%Employee.empCount)

  def displayEmployee(self):
    print('name : ', self.name, ',Salary:', self.salary)

odj1 = Employee('python', 2500)

odj2 = Employee('mindphp', 5600)

odj1.displayEmployee()
odj2.displayEmployee()
print("Total Employee %d"% Employee.empCount)
Selection_016.png
Selection_016.png (7.45 KiB) Viewed 945 times

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (42) : ภาษา python (ไพทอน) แบบ OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)

by prakon » 11/07/2018 5:49 pm

ลองทำตามแล้ว เข้าใจครับ

Code: Select all

class Employee:
  #ตัวอย่างการสร้าง class โดยภายในมี 3 method
  empCount=0
  def __init__(self, name, salary):
    self.name = name
    self.salary = salary
    Employee.empCount += 1

  def displayCount(self):
    print("Total Employee %d"%Employee.empCount)

  def displayEmployee(self):
    print("Name :", self.name, ",Salary",self.salary)

#ส่งความสารถในคลาสมาเก็บไว้ในตัวแปร
obj1 = Employee("mind php",2500)
obj2 = Employee("Python",5600)

obj1.displayEmployee()
obj2.displayEmployee()
print("Total Employee %d"%Employee.empCount)

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (42) : ภาษา python (ไพทอน) แบบ OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)

by rangsan » 05/05/2018 3:08 pm

OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)

ในส่วนของโค้ด

Code: Select all

class workker:
  
  empCount = 0 #Class Variable
  
  def __init__(self,name,salary):
    self.name = name
    self.salary = salary
    workker.empCount += 1
    
  def displayCount(self):
    print "Tottal Workker %d : " % workker.empCount
  def displayWorkker(self):
    print "Name : ",self.name, ", Salary : ",self.salary
  
#pull skill workker out of var_obj1
obj_1 = workker("Mindphp",50000)
  
#pull skill workker out of var_obj2
obj_2 = workker("Python",70000)
  
obj_1.displayWorkker()
obj_2.displayWorkker()

print "Total Workker %d " % workker.empCount
ผลการรัน
OOP.png
OOP.png (4.67 KiB) Viewed 1513 times
ศึกษาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=636m_YW ... lzdKrpxsMM

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (42) : ภาษา python (ไพทอน) แบบ OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)

by Jom07 » 25/01/2018 3:32 pm

Code: Select all

class employee:

  count = 0

  def __init__(self, name, salary):
    self.name = name
    self.salary = salary
    employee.count += 1
  def discount(self):
    print("total %d" % employee.count)
  def disemployee(self):
    print("name:", self.name, "salary:", self.salary)

obj1 = employee("python1", 100)

obj2 = employee("python2", 200)

obj3 = employee("python3", 300)

obj1.disemployee()
obj2.disemployee()
obj3.disemployee()
print("total %d" % employee.count)
ผลรัน

Image

ศึกษาข้อมูลจาก :https://www.youtube.com/watch?v=636m_YW ... M&index=42

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (42) : ภาษา python (ไพทอน) แบบ OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)

by Four » 25/01/2018 12:51 am

Code: Select all

class employee:

  count = 0

  def __init__(self, name, salary):
    self.name = name
    self.salary = salary
    employee.count += 1
  def discount(self):
    print("total %d" % employee.count)
  def disemployee(self):
    print("name:", self.name, "salary:", self.salary)

obj1 = employee("test", 1000)

obj2 = employee("mindphp", 2000)

obj3 = employee("python", 3000)

obj1.disemployee()
obj2.disemployee()
obj3.disemployee()
print("total %d" % employee.count)
ผลรัน

Image

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (42) : ภาษา python (ไพทอน) แบบ OOP-Object-oriented (โอโอพี-ออบเจ็ค-โอเรียนเทด)

by dawthana » 17/01/2017 3:38 pm

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mindphp.com/vdo-tutorial-pyt ... ented.html

Top