การใช้ฟังก์ชั่น แปลง ข้อความ วันที่เป็น รูปแบบ date time(เดททาม)

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้ฟังก์ชั่น แปลง ข้อความ วันที่เป็น รูปแบบ date time(เดททาม)

Re: การใช้ฟังก์ชั่น แปลง ข้อความ วันที่เป็น รูปแบบ date time(เดททาม)

by mindphp » 10/10/2017 3:29 pm

ฟังก์ชั่น ควรเขียน ให้รับค่า เป็น string แล้ว return ตามความต้องการ
comment ใน python เราใช้ #

การใช้ฟังก์ชั่น แปลง ข้อความ วันที่เป็น รูปแบบ date time(เดททาม)

by paoonline » 10/10/2017 3:21 pm

การใช้ฟังก์ชั่น(Function)แปลง ข้อความ วันที่เป็น รูปแบบ date time(เดททาม)

ในภาษา Python(ไพทอน) จะมี รูปแบบในการแปลงวันที่อยู่ด้วย อย่างเช่น การใข้ตัว format(ฟอแมท)วันที่จำเป็นต้อง import datetime(อิมพอท เดททาม) ตามตัวอย่างและได้เรียกใช้ฟังก์ชั่น(Function) แปลงวันที่โดยสามารถ แปลงลำดับวันที่ได้โดย format(ฟอแมท) '%d-%b-%y' ตามต้องการ ตัวอย่างcode(โค๊ด)ด้านล่างดังต่อไปนี้

Code: Select all

#-*-coding: utf-8 -*-
import datetime #การ Import Datatime เข้ามา
def cvDate(a):
  Valid=False #กำหนดตัวแปรให้เป็นเท็จก่อน
  while not Valid: #ใช้ while ตรวจสอบ 
    try:
      d = datetime.datetime.strftime(datetime.datetime.strptime(userInDate, '%d-%b-%y'), '%Y-%m-%d') #แปลงรูปแบบฟอแมตให้เป็น data time
      Valid=True #ฟอแมทถูกแล้วให้หยุดการทำงาน
    except:
      print "ใส่รูปแบบวันที่ผิด.\n"  #จะทำงานจนกว่าจะใส่รูปแบบถูก  
  return d #รีเทรินค่า d กับไป
  
userInDate = raw_input("ใส่รูปแบบวันที่ตามฟอแมทนี้ dd-mmm-yy : ") #ทำการรับค่า input
print cvDate(userInDate) #เรียกใช้งานฟังก์ชั่น
ผลลัพธิ์
Image

Top