การใช้ฟังก์ชัน Built in List ในภาษา python

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้ฟังก์ชัน Built in List ในภาษา python

Re: การใช้ฟังก์ชัน Built in List ในภาษา python

by Vlogsize » 29/01/2018 1:53 pm

กำลังมองหาวิธีทำแบบนัอยู่เลยครับ

Re: การใช้ฟังก์ชัน Built in List ในภาษา python

by Jom07 » 26/01/2018 4:19 pm

list.insert(index , obj)เพิ่ม object ใน list ที่ตำแหน่ง index

Code: Select all

x = ['python', 'mindphp', 'test1', 'test2']
x.insert(2, 'test0')
print(x)
ผลรัน
Image

list.pop(obj-1)ลบค่า object ในตำแหน่งที่นับจากท้าย

Code: Select all

x = ['python', 'mindphp', 'test1', 'test2']
print (x.pop())
print(x)
ผลรัน
Image

list.remove(obj) ลบค่า object ใน list

Code: Select all

x = ['python', 'mindphp', 'test1', 'test2']
x.remove('python')
print(x)
ผลรัน
Image

ศึกษาข้อมูลจาก :https://www.youtube.com/watch?v=4DQ-gy_ ... M&index=52

การใช้ฟังก์ชัน Built in List ในภาษา python

by Four » 26/01/2018 4:11 pm

list.append() การเพิ่มค่า object ให้กับ list

Code: Select all

test = ["python", "mindphp", "1234"]
test.append("append")
print(test)
list.count() การนับจำนวน object ที่มีค่าเดียวกันใน list

Code: Select all

test2 = ["python", "mindphp", "mindphp", "1234"]
print(test2.count("mindphp"))
list.extend() การเพิ่มค่า sequence ลงใน list

Code: Select all

a = ["python", "mindphp", "1234"]
b = ["extend"]
a.extend(b)
print (a)
list.index() หาค่า index ของ object ใน list

Code: Select all

test3 = ["python", "mindphp", "1234"]
print(test3.index("python"))
ผลรัน

Image


ศึกษาข้อมูลมาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=4DQ-gy_ ... M&index=52

Top