การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การ Browse file (การค้นหาไฟล์) จากการกดปุ่ม Button

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การ Browse file (การค้นหาไฟล์) จากการกดปุ่ม Button

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การ Browse file (การค้นหาไฟล์) จากการกดปุ่ม Button

by Jom07 » 27/02/2018 4:16 pm

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การ Browse file (การค้นหาไฟล์) จากการกดปุ่ม Button เป็นการสร้างปุ่มให้ Browse หาไฟล์ได้ เมื่อกดปุ่ม เช่น
ตัวอย่าง

Code: Select all

from tkinter import filedialog
from tkinter import *

root = Tk()
def selection():
    root.filename = filedialog.askopenfile(initialdir = "/",title = "Select file",filetypes = (("files","*.exe"),("all files","*.*")))
    print(root.filename)
Button(text = ' Browse ' ,bd = 3 ,font = ('',10),padx=5,pady=5, command=selection).grid(row=1,column=1)
root.mainloop()
ผลรัน
Image
เมื่อกดปุ่ม Browse จะขึ้นหน้าต่างให้เราเลือกไฟล์

Image

Top