ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับโจทย์ภาษา C ครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับโจทย์ภาษา C ครับ

Re: ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับโจทย์ภาษา C ครับ

by touleg » 18/07/2011 9:18 pm

จากโจทย์เค้าบอกว่าให้รับค่า n ค่า เพราะฉะนั้นจะรับค่า 100 ค่า 1000 ค่า ก็ต้องได้ แต่จากโค้ดจะเห็นว่ากำหนดไว้เป็นตัวแปร array ใส่ได้แค่ 100 ค่าเท่านั้น เพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้ครับ

ขอถามนิดนึง ตรง (x1x2x3x4..xn) มันเอามาทำอะไรกัน

Re: ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับโจทย์ภาษา C ครับ

by SMWin » 16/07/2011 11:50 am

แก้โจทย์ข้อ 2 ครับ เขียนโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณหาค่า x_avg =( x1x2x3 …, xn) ยกกำลัง 1/n โดยที่ค่า x1, x2, …, xn เป็นค่าที่ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องป้อนเข้าสู่โปรแกรม ทั้งนี้โปรแกรมจะต้องถามผู้ใช้ว่าจำนวนตัวเลขที่จะใช้ในการคำนวณค่า x_avg มีกี่ตัว แล้วจึงเริ่มให้ผู้ใช้ป้อนค่าเข้าไป หลังจากนั้นให้แสดงผลออกมาที่หน้าจอ

#include <stdio.h>
float x_avg=0;
int x[100];
int n=0;
int i;
int main()
{
printf("Input Number of X_avg ==");
scanf("%d",&n);
for (i=1;i<=n;i++)
{
printf("x[%d]==",i);
scanf("%d",&x);
}
x_avg = pow(x,1/n);
printf("\n x_avg==%f",x_avg);

getch();
}

รบกวนแก้ code ให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

Re: ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับโจทย์ภาษา C ครับ

by touleg » 16/07/2011 2:00 am

ตามโจทย์ก็บอกขั้นตอนไว้เรียบร้อยแล้วครับ คิดตามขั้นตอนทีละขั้น ไม่มีอะไรยากเกินความพยายามของเราหรอกครับ ติดตรงไหนก็มาถามครับ แต่ให้ทำให้คงไม่

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับโจทย์ภาษา C ครับ

by SMWin » 15/07/2011 9:22 pm

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับโจทย์ภาษา C สองข้อครับ
1. เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักซึ่งนิยามโดย
x_avg = f1 × x1 + f2 × x2 + f3 × x3 +…+ fn × xn
โดยที่ f1 + f2 +…+ fn = 1 เป็นค่าถ่วงน้ำหนักที่เราจะมาใช้ในการคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักเฉลี่ย โดยที่ค่า x1, x2, …, xn เป็นค่าที่ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องป้อนเข้าสู่โปรแกรม ทั้งนี้โปรแกรมจะต้องถามผู้ใช้ว่าจำนวนตัวเลขที่จะใช้ในการคำนวณค่า x_avg มีกี่ตัว แล้วจึงเริ่มให้ผู้ใช้ป้อนค่าเข้าไป และจะต้องถามว่า ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักมีค่าเท่ากับเท่าไรและผู้ใช้จะต้องป้อนค่า ทั้งนี้โปรแกรมต้องเช็คดูว่าค่าถ่วงน้ำหนักนั้นบวกกันได้หนึ่งหรือเปล่า ผ่านทางการเช็คสมการ f1 + f2 +…+ fn = 1 ถ้าไม่ ต้องแจ้งเตือนและให้ผู้ใช้กรอกค่าถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยใหม่ หลังจากนั้นโปรแกรมจะให้ค่าที่คำนวณออกมาทางหน้าจอ

2. เขียนโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณหาค่า x_avg =( x1, x2, x3 …, xn) ยกกำลัง 1/n โดยที่ค่า x1, x2, …, xn เป็นค่าที่ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องป้อนเข้าสู่โปรแกรม ทั้งนี้โปรแกรมจะต้องถามผู้ใช้ว่าจำนวนตัวเลขที่จะใช้ในการคำนวณค่า x_avg มีกี่ตัว แล้วจึงเริ่มให้ผู้ใช้ป้อนค่าเข้าไป หลังจากนั้นให้แสดงผลออกมาที่หน้าจอ

Top