วิธีการดึงคำอธิบาย(Built-in)ของ class(คลาส) หรือ Function(ฟังก์ชั่น) ข้าม Function ใน Python

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีการดึงคำอธิบาย(Built-in)ของ class(คลาส) หรือ Function(ฟังก์ชั่น) ข้าม Function ใน Python

วิธีการดึงคำอธิบาย(Built-in)ของ class(คลาส) หรือ Function(ฟังก์ชั่น) ข้าม Function ใน Python

by ธวัชชัย แสนหาญ » 04/01/2019 10:15 am

วิธีการดึงคำอธิบาย(Built-in)ของ class(คลาส) หรือ Function(ฟังก์ชั่น) ข้าม Class ใน Python

การเรียกใช้ ข้อความคำอธิบาย(ฟัก์ชั่นBuilt-in) คลาส หรือ ฟัก์ชั่น เป็นการเรียกเพื่อดูว่าโค้ดที่กำลังรันทำงานอยู่นั้นได้ทำงานถึง
ขั้นตอนไหนแล้วบ้าง แล้ว ยังสามารถใช้ ทำการแจ้งบัก เพื่อ เอาคำอธิบาย คลาส หรือ ฟังก์ชั่น ไป รีพอต แจ้ง
ฝังของผู้ที่ดูแลระบบได้ว่า ระบบที่กำลังทำงานอยู่นั้น เกิด บักหรือ Error ที่ตำแหน่งไหนบ้าง ซึ่ง โค้ดที่จะนำมา
ให้ดูในบทความนี้ เป็นแค่แนวทางในการ แสดงการทำงานดึง ข้อความคำอธิบาย คลาส หรือ ฟัก์ชั่น ข้าม
คลาส ในรูปแบบอย่างง่าย
ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับคุณสมบัติของการสร้าง Class :baa:
:icon_plusone:
ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับการสืบทอดความสามารถของ Class :baa:

รูปแบบที่เรียกใช้

Code: Select all

#เรียกใช้ คำอธิบาย คลาส เอ
print('ข้อความแสดงก่อนหน้า คำอธิบาย คลาส :',A.__doc__)

#เรียกใช้ คำอธิบาย ฟังก์ชั่น เอ
print('ข้อความแสดงก่อนหน้า คำอธิบาย ฟังก์ชั่น :', self.test_a.__doc__)

#หรือสามารถเรียกเฉพาะ  คำอธิบาย ฟังก์ชั่น เอ
print(self.test_a.__doc__)
โค้ด

Code: Select all

class A :
	'Class test a'
	def test_a(self):
		'Function test a'
		print('a')

	def test_a1(self):
		'Function test a1'
		print('a1')
class B :
	'Class test b'
	def test_b(self):
		'Function test b'
		print('b')

	def test_b1(self):
		'Function test b1'
		print('b1:')
class test (A,B):
	'Class test '
	def test(self):
		'Function test'

		print('คำอธิบาย คลาส เอ :',A.__doc__)
		print('คำอธิบาย ฟังก์ชั่น เอ :', self.test_a.__doc__)
		print('คำอธิบาย ฟังก์ชั่น เอ1 :', self.test_a1.__doc__)
		print('คำอธิบาย คลาส บี :',B.__doc__)
		print('คำอธิบาย ฟังก์ชั่น บี :',self.test_b.__doc__)
		print('คำอธิบาย ฟังก์ชั่น บี1 :',self.test_b1.__doc__)
		
a = test()
a.test()

ผลรัน

Code: Select all

คำอธิบาย คลาส เอ : Class test a
คำอธิบาย ฟังก์ชั่น เอ : Function test a
คำอธิบาย ฟังก์ชั่น เอ1 : Function test a1
คำอธิบาย คลาส บี : Class test b
คำอธิบาย ฟังก์ชั่น บี : Function test b
คำอธิบาย ฟังก์ชั่น บี1 : Function test b1


Top