ต้องการติดตั้ง psycopg2 ในเครื่อง windows 10 ยังไงค่ะ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ต้องการติดตั้ง psycopg2 ในเครื่อง windows 10 ยังไงค่ะ

Re: ต้องการติดตั้ง psycopg2 ในเครื่อง windows 10 ยังไงค่ะ

by thatsawan » 28/04/2020 4:00 pm

Code: Select all

C:\Python27>python -m pip install configparser

Code: Select all

DEPRECATION: Python 2.7 reached the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 is no longer maintained. A future version of pip will drop support for Python 2.7. More details about Python 2 support in pip, can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#python-2-support
Collecting configparser
 Downloading configparser-4.0.2-py2.py3-none-any.whl (22 kB)
Installing collected packages: configparser
Successfully installed configparser-4.0.2
ได้เเล้วๆ เปลี่ยน Error Code .นไฟล์แทน เเล้วล่ะ

Re: ต้องการติดตั้ง psycopg2 ในเครื่อง windows 10 ยังไงค่ะ

by jirawoot » 28/04/2020 3:59 pm

ตัวนี้ด้วยครับ

Code: Select all

python -m pip install configparser

Re: ต้องการติดตั้ง psycopg2 ในเครื่อง windows 10 ยังไงค่ะ

by thatsawan » 28/04/2020 3:57 pm

Code: Select all

C:\Python27>python D:\update_seq.py
Traceback (most recent call last):
File "D:\update_seq.py", line 5, in <module>
import psycopg2 as p ,configparser
ImportError: No module named configparser

Re: ต้องการติดตั้ง psycopg2 ในเครื่อง windows 10 ยังไงค่ะ

by thatsawan » 28/04/2020 3:53 pm

C:\Python27>python -m pip install --upgrade pip

Code: Select all

Collecting pip
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/54/0c/d01aa759fdc501a58f431eb594a17495f15b88da142ce14b5845662c13f3/pip-20.0.2-py2.py3-none-any.whl (1.4MB)
  100% |################################| 1.4MB 335kB/s
Installing collected packages: pip
 Found existing installation: pip 7.1.2
  Uninstalling pip-7.1.2:
   Successfully uninstalled pip-7.1.2

Code: Select all

C:\Python27>python -m pip install psycopg2

Code: Select all

DEPRECATION: Python 2.7 reached the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 is no longer maintained. A future version of pip will drop support for Python 2.7. More details about Python 2 support in pip, can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#python-2-support
Collecting psycopg2
 Downloading psycopg2-2.8.5-cp27-cp27m-win_amd64.whl (1.1 MB)
   |################################| 1.1 MB 882 kB/s
Installing collected packages: psycopg2
Successfully installed psycopg2-2.8.5

Re: ต้องการติดตั้ง psycopg2 ในเครื่อง windows 10 ยังไงค่ะ

by jirawoot » 28/04/2020 3:51 pm

รันคำสั่งนี้

Code: Select all

python -m pip install --upgrade pip
แล้วรัน

Code: Select all

python -m pip install psycopg2

Re: ต้องการติดตั้ง psycopg2 ในเครื่อง windows 10 ยังไงค่ะ

by thatsawan » 28/04/2020 3:45 pm

Code: Select all

C:\Python27>python -m pip install psycopg2

Code: Select all

Collecting psycopg2
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/a8/8f/1c5690eebf148d1d1554fc00ccf9101e134636553dbb75bdfef4f85d7647/psycopg2-2.8.5.tar.gz (380kB)
  100% |################################| 380kB 1.0MB/s
  Complete output from command python setup.py egg_info:
  running egg_info
  creating pip-egg-info\psycopg2.egg-info
  writing pip-egg-info\psycopg2.egg-info\PKG-INFO
  writing top-level names to pip-egg-info\psycopg2.egg-info\top_level.txt
  writing dependency_links to pip-egg-info\psycopg2.egg-info\dependency_links.txt
  writing manifest file 'pip-egg-info\psycopg2.egg-info\SOURCES.txt'
  C:\Python27\lib\distutils\dist.py:267: UserWarning: Unknown distribution option: 'project_urls'
   warnings.warn(msg)
  C:\Python27\lib\distutils\dist.py:267: UserWarning: Unknown distribution option: 'python_requires'
   warnings.warn(msg)
  warning: manifest_maker: standard file '-c' not found


  Error: pg_config executable not found.

  pg_config is required to build psycopg2 from source. Please add the directory
  containing pg_config to the $PATH or specify the full executable path with the
  option:

    python setup.py build_ext --pg-config /path/to/pg_config build ...

  or with the pg_config option in 'setup.cfg'.

  If you prefer to avoid building psycopg2 from source, please install the PyPI
  'psycopg2-binary' package instead.

  For further information please check the 'doc/src/install.rst' file (also at
  <https://www.psycopg.org/docs/install.html>).


  ----------------------------------------
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in c:\users\m017\appdata\local\temp\pip-build-vxglvm\psycopg2
You are using pip version 7.1.2, however version 20.0.2 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.

Re: ต้องการติดตั้ง psycopg2 ในเครื่อง windows 10 ยังไงค่ะ

by jirawoot » 28/04/2020 3:44 pm

ลองใช้อันนี้ดูครับ

Code: Select all

python -m pip install psycopg2

Re: ต้องการติดตั้ง psycopg2 ในเครื่อง windows 10 ยังไงค่ะ

by thatsawan » 28/04/2020 3:42 pm

C:\Python27>python -m pip -V
pip 7.1.2 from C:\Python27\lib\site-packages (python 2.7)

Top