Mdgallery อัพเดตแล้ว เวอร์ชัน 1.0.22 !!

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: Mdgallery อัพเดตแล้ว เวอร์ชัน 1.0.22 !!

Re: Mdgallery อัพเดตแล้ว เวอร์ชัน 1.0.22 !!

by numtan5839 » 09/12/2019 7:39 pm

Version 1.0.25
- เพิ่ม copyright ที่ footer หน้าเว็บไซต์ ตั้งค่าเปิดปิดแสดงผลได้

Mdgallery อัพเดตแล้ว เวอร์ชัน 1.0.22 !!

by Patipat » 30/08/2019 4:00 pm

omponents MD Gallery เป็น Components เพื่อเพิ่มความสามารถไว้สำหรับทำให้เว็บไซต์มีแกลอรี่รูปภาพ เพื่อให้ใช้งานในการอัพโหลดรูปภาพเข้ามายังเว็บไซต์แล้วทำให้มีการใช้งานในส่วนของการจัดการกับส่วนต่างๆของแกลอรี่ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ภาพกิจกรรมต่างๆ ภาพกิจกรรมอบรม ภาพกิจกรรมท่องเที่ยวระจำปี เป็นต้น เป็นส่วนเสริมสำหรับเว็บไซต์ที่มีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก มีความสามารถในการใช้งานสูง ครอบคลุมทุกส่วนในการทำงานเกี่ยวกับแกลอรี่

โดยความสามารถของ MD Gallery มีรายละเอียดดังนี้
- เลือกรูปภาพในการอัพโหลดได้ครั้งล่ะหลายภาพ
- อัพโหลดรูปภาพประจำ Thumbnail แต่ล่ะ Gallery
- โชว์ Pop-up สไลด์รูปภาพได้ครั้ง 1 รูปภาพ และสามารถเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาได้
- มีภาษาสนับสนุน 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- สามารถตั้งค่า Resize รูปภาพได้
- มีระบบค้นหา สามารถค้นหารูปภาพที่ต้องการได้
- มี ACL ใช้ในการควบคุมการเข้าดูรูปภาพ
- สามารถตั้งค่า Path ในการอัพโหลด
- หมวดหมู่แกลอรี่สามารถเก็บสถิติการเข้าชมแกลอรี่ได้
- ปรับให้ใช้กับรูปภาพที่เป็น Link ได้
- รองรับไฟล์วีดีโอ ที่เป็น Link จาก Youtube
- เพิ่มรูปแบบการแสดงผลแบบ single Gallery โดยสามารถเลือก Gallery ที่ต้องการจะแสดงรูปภาพได้
- เพิ่มรองรับภาษามาเลเซีย
Selection_999(1069).png
Selection_999(1069).png (52.73 KiB) Viewed 203 times
Feature : Click
Demo : Click
Download : Download

Version 1.0.22
-เพิ่มรองรับภาษามาเลเซีย

Version 1.0.21
-เพิ่มเมนูมาแล้วให้แสดงรูปภาพในแกลอรี่นั้นแล้วจะมีคอนฟิกให้เลือกว่าจะแสดงแกลลอรี่ไหนบ้างโดยจะดึงชื่อแลลอรี่ที่เพิ่มไปมาให้เลือก
-แสดงเป็น List Gallery in a Category แล้วก็มีเป็น listbox ให้เลือกว่าเป็น Category ไหน
-สามารถคลิกดูรูปภาพได้

Version 1.0.20
- ปรับให้ใช้กับรูปภาพที่เป็น Link ได้
- รองรับไฟล์วีดีโอ ที่เป็น Link จาก Youtube

Version 1.0.19
- เพิ่มข้อมูลรูปภาพแล้ว error ใน joomla 4.0

Version 1.0.18
- ปรับให้ส่วนหน้าเว็บไซต์โหลดรูปภาพย่อ (Thumbnail) มาแสดง

Version 1.0.17
- Bug Fixed แสดง Notice หน้าเว็บ กรณีที่ไม่มีรูปภาพใน Gallery
- Bug Fixed อัพเดทข้อมูล Gallery แล้ว Error
- Bug Fixed ลบรูปภาพทั้งหมดไม่ได้
- ปรับ CSS เพี้ยนใน 3.8.x ทั้งหน้าเว็บและหน้าผู้ดูแลระบบ

Top