ไม่สามารถ start openerp-server ของ openerp 7 ได้

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ไม่สามารถ start openerp-server ของ openerp 7 ได้

Re: ไม่สามารถ start openerp-server ของ openerp 7 ได้

by bolue » 19/06/2020 12:49 pm

ใช้ได้แล้วค่ะ
เปลี่ยน

Code: Select all

# IPv4 local connections:
host  all       all       127.0.0.1/32      md5
# IPv6 local connections:
host  all       all       ::1/128         md5
ให้กลายเป็น

Code: Select all

# IPv4 local connections:
host  all       all       127.0.0.1/32      trust
# IPv6 local connections:
host  all       all       ::1/128         trust
ในไฟล์ pg_hba.conf

Re: ไม่สามารถ start openerp-server ของ openerp 7 ได้

by bolue » 19/06/2020 12:22 pm

สร้างใหม่แล้วค่ะ openerpm104 รหัส open1234

แก้ใน openerp-server.cof แล้วค่ะ แต่แจ้งว่ารหัสผิดค่ะ

Code: Select all

[options]
addons_path = C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\openerp\addons
admin_passwd = admin
csv_internal_sep = ,
db_host = localhost
db_maxconn = 64
db_name = False
db_password = open1234
db_port = 5432
db_template = template1
db_user = openerpm104
error

Code: Select all

OperationalError: FATAL: password authentication failed for user "openerpm104"

Re: ไม่สามารถ start openerp-server ของ openerp 7 ได้

by bolue » 19/06/2020 11:59 am

mindphp wrote: 19/06/2020 11:53 am สร้าง user ขึ้นมาใหม่ใน pgadmin เพื่อเอามาใช้งานใน openerp
ค่ะพี่

Re: ไม่สามารถ start openerp-server ของ openerp 7 ได้

by mindphp » 19/06/2020 11:53 am

สร้าง user ขึ้นมาใหม่ใน pgadmin เพื่อเอามาใช้งานใน openerp

Re: ไม่สามารถ start openerp-server ของ openerp 7 ได้

by bolue » 19/06/2020 11:02 am

thatsawan wrote: 19/06/2020 10:24 am
File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 442, in borrow
File "psycopg2\__init__.pyc", line 164, in connect
OperationalError: FATAL: password authentication failed for user "openpg"
password ไม่ถูกป่าว
เปลี่ยน user และ password จาก openpg และ openpgpwd เป็น postgres ตัวที่มีแล้วมันรันไม่ได้แล้วค่ะ

Re: ไม่สามารถ start openerp-server ของ openerp 7 ได้

by thatsawan » 19/06/2020 10:24 am

File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 442, in borrow
File "psycopg2\__init__.pyc", line 164, in connect
OperationalError: FATAL: password authentication failed for user "openpg"
password ไม่ถูกป่าว

Re: ไม่สามารถ start openerp-server ของ openerp 7 ได้

by bolue » 19/06/2020 10:14 am

mindphp wrote: 18/06/2020 7:57 pm ลองเช็คใน log ดู error มาแปะดูหน่อยครับ
openerp-server.log
ตอนใช้ user password ที่ยังไม่ทำการเปลี่ยน สามารถ start server ได้ค่ะ พอเปลี่ยนแล้ว start ไม่ได้ค่ะ

Code: Select all

2020-06-19 03:05:18,858 13332 INFO ? openerp: OpenERP version 7.0-20170329
2020-06-19 03:05:18,858 13332 INFO ? openerp: addons paths: C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\openerp\addons
2020-06-19 03:05:18,858 13332 INFO ? openerp: database hostname: localhost
2020-06-19 03:05:18,858 13332 INFO ? openerp: database port: 5432
2020-06-19 03:05:18,859 13332 INFO ? openerp: database user: openpg
2020-06-19 03:05:20,322 16528 INFO ? openerp: OpenERP version 7.0-20170329
2020-06-19 03:05:20,322 16528 INFO ? openerp: addons paths: C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\openerp\addons
2020-06-19 03:05:20,322 16528 INFO ? openerp: database hostname: localhost
2020-06-19 03:05:20,322 16528 INFO ? openerp: database port: 5432
2020-06-19 03:05:20,323 16528 INFO ? openerp: database user: openpg
2020-06-19 03:05:20,868 16528 WARNING ? openerp.addons.google_docs.google_docs: Please install latest gdata-python-client from http://code.google.com/p/gdata-python-client/downloads/list
2020-06-19 03:05:21,700 16528 INFO ? openerp: OpenERP server is running, waiting for connections...
2020-06-19 03:05:26,627 16528 INFO ? openerp.service.wsgi_server: HTTP service (werkzeug) running on 0.0.0.0:8069
2020-06-19 03:06:13,622 16528 ERROR ? openerp.sql_db: Connection to the database failed
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 442, in borrow
 File "psycopg2\__init__.pyc", line 164, in connect
OperationalError: FATAL: password authentication failed for user "openpg"

2020-06-19 03:06:13,622 16528 ERROR ? openerp.netsvc: FATAL: password authentication failed for user "openpg"
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\netsvc.py", line 306, in dispatch_rpc
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\service\web_services.py", line 140, in dispatch
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\service\web_services.py", line 365, in exp_list
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 486, in cursor
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 182, in __init__
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 377, in _locked
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 442, in borrow
 File "psycopg2\__init__.pyc", line 164, in connect
OperationalError: FATAL: password authentication failed for user "openpg"

2020-06-19 03:06:13,865 16528 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/Jun/2020 03:06:13] "GET / HTTP/1.1" 500 -
2020-06-19 03:06:14,046 16528 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/Jun/2020 03:06:14] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
2020-06-19 03:08:18,142 16528 ERROR ? openerp.sql_db: Connection to the database failed
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 442, in borrow
 File "psycopg2\__init__.pyc", line 164, in connect
OperationalError: FATAL: password authentication failed for user "openpg"

2020-06-19 03:08:18,144 16528 ERROR ? openerp.netsvc: FATAL: password authentication failed for user "openpg"
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\netsvc.py", line 306, in dispatch_rpc
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\service\web_services.py", line 140, in dispatch
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\service\web_services.py", line 365, in exp_list
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 486, in cursor
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 182, in __init__
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 377, in _locked
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 442, in borrow
 File "psycopg2\__init__.pyc", line 164, in connect
OperationalError: FATAL: password authentication failed for user "openpg"

2020-06-19 03:08:18,229 16528 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/Jun/2020 03:08:18] "GET / HTTP/1.1" 500 -
2020-06-19 03:08:19,273 16528 ERROR ? openerp.sql_db: Connection to the database failed
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 442, in borrow
 File "psycopg2\__init__.pyc", line 164, in connect
OperationalError: FATAL: password authentication failed for user "openpg"

2020-06-19 03:08:19,275 16528 ERROR ? openerp.netsvc: FATAL: password authentication failed for user "openpg"
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\netsvc.py", line 306, in dispatch_rpc
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\service\web_services.py", line 140, in dispatch
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\service\web_services.py", line 365, in exp_list
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 486, in cursor
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 182, in __init__
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 377, in _locked
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 442, in borrow
 File "psycopg2\__init__.pyc", line 164, in connect
OperationalError: FATAL: password authentication failed for user "openpg"

2020-06-19 03:08:19,371 16528 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/Jun/2020 03:08:19] "GET / HTTP/1.1" 500 -
2020-06-19 03:08:21,332 16528 ERROR ? openerp.sql_db: Connection to the database failed
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 442, in borrow
 File "psycopg2\__init__.pyc", line 164, in connect
OperationalError: FATAL: password authentication failed for user "openpg"

2020-06-19 03:08:21,332 16528 ERROR ? openerp.netsvc: FATAL: password authentication failed for user "openpg"
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\netsvc.py", line 306, in dispatch_rpc
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\service\web_services.py", line 140, in dispatch
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\service\web_services.py", line 365, in exp_list
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 486, in cursor
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 182, in __init__
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 377, in _locked
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 442, in borrow
 File "psycopg2\__init__.pyc", line 164, in connect
OperationalError: FATAL: password authentication failed for user "openpg"

2020-06-19 03:08:21,490 16528 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/Jun/2020 03:08:21] "GET / HTTP/1.1" 500 -
2020-06-19 03:11:46,187 17124 INFO ? openerp: OpenERP version 7.0-20170329
2020-06-19 03:11:46,187 17124 INFO ? openerp: addons paths: C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\openerp\addons
2020-06-19 03:11:46,187 17124 INFO ? openerp: database hostname: localhost
2020-06-19 03:11:46,187 17124 INFO ? openerp: database port: 5432
2020-06-19 03:11:46,187 17124 INFO ? openerp: database user: openpg
2020-06-19 03:11:46,549 17124 WARNING ? openerp.addons.google_docs.google_docs: Please install latest gdata-python-client from http://code.google.com/p/gdata-python-client/downloads/list
2020-06-19 03:11:46,930 17124 INFO ? openerp: OpenERP server is running, waiting for connections...
2020-06-19 03:11:47,809 17124 INFO ? openerp.service.wsgi_server: HTTP service (werkzeug) running on 0.0.0.0:8069
2020-06-19 03:11:49,956 17124 ERROR ? openerp.sql_db: Connection to the database failed
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 442, in borrow
 File "psycopg2\__init__.pyc", line 164, in connect
OperationalError: FATAL: password authentication failed for user "openpg"

2020-06-19 03:11:49,956 17124 ERROR ? openerp.netsvc: FATAL: password authentication failed for user "openpg"
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\netsvc.py", line 306, in dispatch_rpc
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\service\web_services.py", line 140, in dispatch
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\service\web_services.py", line 365, in exp_list
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 486, in cursor
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 182, in __init__
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 377, in _locked
 File "C:\Program Files (x86)\OpenERP 7.0-20170329\server\.\openerp\sql_db.py", line 442, in borrow
 File "psycopg2\__init__.pyc", line 164, in connect
OperationalError: FATAL: password authentication failed for user "openpg"

2020-06-19 03:11:50,026 17124 INFO ? werkzeug: 127.0.0.1 - - [19/Jun/2020 03:11:50] "GET / HTTP/1.1" 500 -

Re: ไม่สามารถ start openerp-server ของ openerp 7 ได้

by mindphp » 18/06/2020 7:57 pm

ลองเช็คใน log ดู error มาแปะดูหน่อยครับ
openerp-server.log

Top