ขอสอบถาวิธีแก้ปัญหา ทำไมเพิ่มข้อมูลคำพจนานุกรมไป , ใน ฐานข้อมูล , ดูเหมือนหมวดหมู่จะ Insert ไม่เข้าครับ

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ขอสอบถาวิธีแก้ปัญหา ทำไมเพิ่มข้อมูลคำพจนานุกรมไป , ใน ฐานข้อมูล , ดูเหมือนหมวดหมู่จะ Insert ไม่เข้าครับ

Re: ขอสอบถาวิธีแก้ปัญหา ทำไมเพิ่มข้อมูลคำพจนานุกรมไป , ใน ฐานข้อมูล , ดูเหมือนหมวดหมู่จะ Insert ไม่เข้าครับ

by mindphp » 14/11/2020 11:28 am

เช็คตั้งแต่ การสร้างฟอร์ม
การรับค่า
$ecatt = request_var('ecatt', 0);

debug ดูค่าออกมาตรงตามที่เลือกหรือเปล่า

ขอสอบถาวิธีแก้ปัญหา ทำไมเพิ่มข้อมูลคำพจนานุกรมไป , ใน ฐานข้อมูล , ดูเหมือนหมวดหมู่จะ Insert ไม่เข้าครับ

by makup » 13/11/2020 11:30 am

พอจะทำการเพิ่มข้อมูล คำพจนานุกรมลงไปในตาราง ฐานข้อมูลแล้ว , เราได้ทำการเลือกหมวดหมู่ ERP

report_1.png

กลับไปดูที่ตาราง ปรากฎว่า Fields ecat นั้น ยังเป็นหมายเลข 0 , ไม่ทราบว่า พอมีวิธีแก้ปัญหานี้ไหมครับ ทำไมเลือกหมวดหมู่ใน Form Insert ไปแล้ว , ถึงยังเป็นเลข 0 อยู่

report_2.png
report_2.png (25.19 KiB) Viewed 396 times

ตัวอย่าง Code Controller/dictionary.php :

Code: Select all

 case 'addform':
        $search = request_var('search_insert', '', true);
        $ecatt = request_var('ecatt', 0);
        $module_id = request_var('module_id', 0);
        $textethai = utf8_normalize_nfc(request_var('', $detailth, true));
        $uid = $bitfield = $options = ''; // will be modified by generate_text_for_storage
        $allow_bbcode = $allow_urls = $allow_smilies = true;
        generate_text_for_storage($textethai, $uid, $bitfield, $options, $allow_bbcode, $allow_urls, $allow_smilies);
        $sql = 'INSERT INTO ' . MOD_DICTIONARY_TABLE . ' ' . $db->sql_build_array('INSERT', array(
              'esearch' => (string) $search,
              'eentry' => (string) $nameeg,
              'tentry' => (string) $nameth,
              'ecat' => (int) $ecatt,
              'ethai' => (string) $textethai,
              'bbcode_bitfield' => (string) $bitfield,
              'bbcode_uid' => (string) $uid,
              'user_id_add' => (int) $user->data['user_id'],
              'approved' => 0,
              'add_time' => time(),
              'programe_id' => (int) $module_id,
              'tags' => (string) $tags
        ));
        $sql_query = $db->sql_query($sql);
        $modid = $db->sql_nextid();

        if (!empty($marked)) {
          for ($i = 0, $loop = count($marked); $i < $loop; $i++) {
            $sql = 'INSERT INTO ' . MOD_DICTIONARY_TOPICE_TABLE . ' ' . $db->sql_build_array('INSERT', array(
                  'dictionary_id' => (int) $modid,
                  'topics_id' => (int) $marked[$i],
//              'forum_id'     =>  (int)$forumid[$i],
                  'user_id_add' => (int) $user->data['user_id']
            ));
            $sql_query = $db->sql_query($sql);
          }
        }
        $sql = 'INSERT INTO ' . MOD_DICTIONARY_TOPICE_TABLE . ' ' . $db->sql_build_array('INSERT', array(
              'dictionary_id' => (int) $modid,
              'topics_id' => (int) 0,
              'forum_id' => (int) 0,
              'user_id_add' => (string) $user->data['user_id']
        ));
        $sql_query = $db->sql_query($sql);
        meta_refresh(3, append_sid("{$phpbb_root_path}$redirect_url"));
        //trigger_error('<a href="">' . $user->lang['RETURN_FORUM_DIC'] . '</a>', E_USER_WARNING);
        redirect(append_sid("{$phpbb_root_path}$redirect_url"));
        break;

Top